skip to Main Content

KICK OFF for Telemark Online Kafè

Vest-Telemark 19. januar Telemark Online Kafè er eit initiativ med dobbelt fokus: Bruke næringshagemiljøa for å lage møteplassar for omkringliggande verksemder Etablere eit lokalt arbeid for satsing på nett i Vest-Telemark i samspel med kompetansenettverket Telemark Online Telemark Online + Telemark…

Les meir
Utvendig

Rådsmøte på Seljord Hotell 23. august

I tråd med fastsett møtekalender kallar vi no inn til møte i Vest-Telemarkrådet. Møtet finn denne gongen stad på Seljord Hotell, og ordførar Halfdan Haugen vil innleiingsvis orientere om aktuelle saker. Rådet vil handsame forslag til uttaler om regional planstrategi…

Les meir
Back To Top