skip to Main Content
Fjell

Klyngesamarbeid for ungdom og entreprenørskap i fjellområdene (2016-2017): Prosjektet jobber med å etablere langsiktig samarbeid for å styrke entreprenørskapsarbeide i skulane i fjellområda. Prosjektet leiast av Østlandsforsking og er etablert med Nord-Gudbrandsdalen, Hallingdal, Fjellregionen og Vest-Telemark.

Mål for arbeidet

Prosjektet skal etablere en velfungerende klynge for fjellområdenes arbeid med ungdom og entreprenørskap, med særlig fokus på hvordan en styrker entreprenørskap i skolene. Prosjektet har som målsetning at klyngen etableres som et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom 3-4 lokalsamfunn (fjellområder) og Østlandsforskning. Prosjektet vil legge grunnlaget for at klyngen kan involvere nye partnere i eller i etterkant av prosjektperioden, slik at klyngen befester seg som en nasjonal klynge for fjellområdenes arbeid med ungdom og entreprenørskap, med særlig vekt på entreprenørskapsutdanning. Klyngesamarbeidet vil styrke fjellområdenes evne og attraktivitet for i neste omgang å tiltrekke seg nye og større prosjekter (herunder innhente finansiering) i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Prosjektet skal gjennom å mobilisere ungdom gi lokalsamfunnene økt entreprenøriell kompetanse ved forbedrede og kunnskapsbaserte metoder. Prosjektet skal styrke lokalsamfunnenes relasjonelle kompetanser (mellom skole, næringsliv, lokalsamfunn og kunnskapsmiljøer) for å løse sentrale samfunnsutfordringer og forsterke et kunnskapsbasert grunnlag for vekst og næringsutvikling.

Blogginnlegg knytt til prosjektet

Innovasjonscamp 2017 – Vest-Telemark vgs

30. september vart det kåra vinnar av innovasjonscamp på Vest-Telemark vidaregående skule i Seljord. Vinnergruppa kvalifiserer seg til fylkesfinalen i Telemark,…

Klyngesamarbeid om entreprenørskap i grunnskulen

Piloten i Vest-Telemark Fyresdal kommune har gjennomført pilot i Vest-Telemark knytt til klyngesamarbeid med dei tri fjellregionane: Nord-Gudbrandsdalen Hallingdal Fjellregionen…

Styringsgruppa – klyngesamarbeid for entreprenørskap i grunnskolen

Klyngesamarbidet Vest-Telemark samarbeider med flere regioner i Fjell-norge, koordinert av Østlandsforsking. UE i Telemark v/Ann Iren Haugen har representert UE…

Klyngesamarbeid for ungdom og entreprenørskap fjellområdene

Vest-Telemarkregionen har nå starta eit spanande samarbeid med Østlandsforskning på Lillehammer og fire andre fjellregionar om ”Klyngesamarbeid for ungdom og …

Back To Top