skip to Main Content
Logo Etablererkontoret I Telemark

Etablererkontoret i Telemark (2015-2016): Prosjektet er knytt styring og finansiering av rettleiingstenesta for oppstart av ny næring i Telemark. Målet er å finne ei felles forutsigbar styring og finansiering av tenesta i heile Telemark.

Etablererkontoret Telemark har i løpet av årene gjort tilpassinger og modernisering av tilbudet, men man ser nå behov for å etablere et 2-årig prosjekt for å gjennomføre en videreutvikling av både organiseringa og tilbudet. Gjennom dette prosjektet skal man gjennomføre den etablerte tjenesten fra lokale kontor i hele Telemark og blant annet sørge for en evaluering av arbeidet som skal nyttiggjøres til å jobbe frem tilpassinger i dagens tilbud og arbeidsmåte.

Prosjektet skal mellom anna:

  1. Gjennom en evaluering/brukerundersøkelse gi svar på hvordan tjenesten bør utformes fremover for best å bidra til etablering og sikre overlevelsesevne for nye bedrifter i Telemark.
  2. Jobbe med tiltak som skal bedre ressursutnyttelsen ved å samarbeide mer over regiongrensene.
  3. Se på mulighet for mer samarbeid og samkjøring med andre som jobber med tilgrensende tema.
  4. Lage en felles handlingsplan. Her skal det planlegges bl.a. felles kompetanseheving, eventuell sertifisering, felles markedsføring, felles arrangement og kurs, felles prosjekt osv.

Hvert år i prosjektet skal det også utarbeides en felles årsrapport inkl. statistikk.

Prosjektet skal føre til endringer i organisasjon og arbeidsmetoder, og finne en varig fremtidig felles drift og finansieringsmodell.

Meir informasjon om tenesta

Heimesidene til etablererkontoret finn du her.

Back To Top