skip to Main Content

Når du besøker vt-radet.no utvekslar nettstaden og maskina di informasjon via informasjonskapslar, til dømes kva for nettlesar du brukar, kvar du kjem frå, når du besøkte nettstaden, om du har vore på nettstaden før og kva for sider du besøker. På denne måten kan vi forbetre nettstaden og sørge for at den fungerer så godt som råd for deg som brukar han.

Vi brukar analyseverktøyet Google Analytics til å analysere informasjonen. Informasjonen blir lagra hos Google i USA, og er underlagt retningslinene for personvern i Google.

Informasjonen som blir samla inn er anonymisert og kan ikkje brukast til å identifisere deg.

Dette er informasjonskapslane vi nyttar:

  •  _ga | Google Analytics | Identifisere unike brukarar | Varigheit: 2 år
  • _gid | Google Analytics | Identifisere unike brukarar | Varigheit: 24 timar
  • _gat | Google Analytics | Setter grense for talet på førespurnader til Google | Varigheit: 10 minuttar
  • NID| Google | Lagrar brukaren sine preferansar på tvers av Google sine tenester og applikasjonar | Varigheit: 6 månader

Dei fleste nettlesarar aksepterer automatisk informasjonskapslar. Ved å bruke nettstaden vår, samtykker du i vår bruk av informasjonskapslar. Om du ikkje vil akseptere dette, kan du slå det av i nettlesaren din. Les korleis du gjer dette hos Nettvett.no.

Når du kontaktar oss, anten via kontaktskjemaet på nettsidene våre eller via epost, nyttar vi epostadresse og annan kontaktinformasjon som du gir oss til å svare og halde kontakten med deg.

Når du søker på jobb hos oss brukar vi den informasjonen som du vel å dele med oss til å vurdere deg som søkar. Informasjonen blir lagra trygt og utan tilgang for uvedkommande. Informasjonen blir sletta så snart rekrutteringsprosessen er gjennomført.

Back To Top