skip to Main Content

Tinget har fire representantar frå kvar av dei seks kommunane i regionen:

 • ordførar
 • varaordførar
 • eit anna kommunestyremedlem
 • rådmann

Oppgåver

Tinget kjem saman minst to gonger i året. Dei vedtek arbeidsprogram og budsjett for komande år.

Arbeidsprogram og budsjett vert utarbeidd av Vest-Telemarkrådet. Arbeidsprogrammet er retningsgjevande for regionssamarbeidet som Vest-Telemarkrådet driftar.

Tinget vel leiar og nestleiar i Vest-Telemarkrådet for to år av gongen. Tittelen på desse tillitsvalde er regionordførar for Vest-Telemark og regionvaraordførar for Vest-Telemark.

Representantar og vararepresentantar 2019-2023

Fyresdal kommune

 • Ordførar Erik Skjervagen – Nils Kristian Moe
 • Varaordførar Elise Lauvrak  – Liv Nærum
 • Kjell Sverre Thoresen – Anne Snarteland
 • Rådmann Une Marit Tangen

Kviteseid kommune

 • Ordførar Bjørn Nordskog – Hege Bjåland
 • Varaordførar Halvor Nyland – Magne Wraa
 • Solveig Nekstad Grave – Tone M. Heggtveit
 • Rådmann Øystein Tveit

Nissedal kommune

 • Ordførar Halvor Homme – Kristin Parkinson Vågen
 • Varaordførar Kristine Sandall – Marianne Vrålstad
 • Ian Parry-Jones – Tjodvor M. Haugen
 • Rådmann Sverre Sæter

Seljord kommune

 • Ordførar Beate Marie Dahl Eide – Marita Byggstøyl Dyrland
 • Varaordførar Sondre Aasan – Peter Fjågesund
 • Halfdan Haugan – Per Dehli
 • Rådmann Rikke Raknes

Tokke kommune

 • Ordførar Jarand Felland
 • Varaordførar Benedikte Nes
 • Hilde Alice Vågslid – Kjell Magne Grave
 • Rådmann Finn Arne Askje

Vinje kommune

 • Ordførar Jon Rikard Kleven – Ane Killingtveit
 • Varaordførar Tone Edland – Nils Ole Lien
 • Bjørnar Christensen – Bertin Bjåen
 • Rådmann Jan Myrekrok

Valperioden for tinget fylgjer kommunevalperioden og regionordføraren er leiar for tinget. Alle representantane har personleg vara.

Back To Top