skip to Main Content

Tinget har fire representantar frå kvar av dei seks kommunane i regionen:

 • ordførar
 • varaordførar
 • eit anna kommunestyremedlem
 • rådmann

Oppgåver

Tinget kjem saman minst to gonger i året. Dei vedtek arbeidsprogram og budsjett for komande år.

Arbeidsprogram og budsjett vert utarbeidd av Vest-Telemarkrådet. Arbeidsprogrammet er retningsgjevande for regionssamarbeidet som Vest-Telemarkrådet driftar.

Tinget vel leiar og nestleiar i Vest-Telemarkrådet for to år av gongen. Tittelen på desse tillitsvalde er regionordførar for Vest-Telemark og regionvaraordførar for Vest-Telemark.

Representantar og vararepresentantar 2019-2023

Fyresdal kommune

 • Ordførar Erik Skjervagen – Nils Kristian Moe
 • Varaordførar Olav Gisle Noraberg – Anne Serine Nærum
 • Kjell Sverre Thoresen – Tone Irgens Veum
 • Fungerande rådmann Une Marit Tangen – Kommunalsjef

Kviteseid kommune

 • Ordførar Tarjei Gjelstad – Solveig Nekstad
 • Varaordførar Tarjei Draugedal – Ellen Smenes
 • Anne Birgit Sollid – Halvor Nyland
 • Rådmann Øystein Tveit – Sektorleiarar

Nissedal kommune

 • Ordførar Halvor Homme – Paul Willy Setane
 • Varaordførar Geir Christian Enger – Magne Haugsjå
 • Anne Nora Oma Dahle – Ian Parry Jones
 • Rådmann Sverre Sæter

Seljord kommune

 • Ordførar Halfdan Haugan – Hanne Norgaard
 • Varaordførar Jon Svartdal – Gunnar Eilefstjønn
 • Henry Mæland – Beate Marie Dahl Eide
 • Rådmann Kari-Gro Espeland

Tokke kommune

 • Ordførar Jarand Felland
 • Varaordførar Tone Sofie Dale Solvang
 • Hilde Alice Vågslid – Kjell Magne Grave
 • Rådmann Brit Houge

Vinje kommune

 • Ordførar Jon Rikard Kleven – Bibbi Tveito
 • Varaordførar Øystein Høgetveit – Baiba Sheine
 • Bjørn Arne Lindskog – Arne Skogheim
 • Rådmann Jan Myrekrok – Assisterande rådmann

Valperioden for tinget fylgjer kommunevalperioden og regionordføraren er leiar for tinget. Alle representantane har personleg vara.

Back To Top