skip to Main Content

Vest-Telemarktinget har vedteke å sende regional nullvisjon for trafikktryggleik ut på høyring.

Høyringsdokument til regional nullvisjon i Vest-Telemark:

HØYRINGSBREV
NULLVISJONSPLAN HØYRINGSUTKAST

Vi inviterer innbyggjarar, næringsliv, organisasjonar og offentlige organ til å koma med innspel.

Høyringsfrist 31. august 2022
Innspel kan sendast til post@vt-radet.no eller Vest-Telemarkrådet, Kviteseidgata 18, 3850 Kviteseid

 

Innkomne høyringsinnspel:
Fyresdal kommune
Tokke kommune

Back To Top