skip to Main Content

Jobbe med videokonferanse

Vest-Telemarkrådet har oppdatert videokonferanseløysinga si. No kan du ringe inn, eller delta frå Skype for Business eller tradisjonelle videokonferansar. Du finn info om korleis du kan nytte løysinga med å klikke på videokonferanse i menyen på nettsida. Løysinga er levert av…

Les meir

Møte i næringskolegiet 24.01.2017

Det vert skipa til nettverksmøte i næringskolegiet i Vest-Telemark med jamne mellomrom. Ein til to gonger i året møtast nærings- og reiselivsansvarlege i samme møte for å oppsummere sesongen, og planlegge felles aktivitetar framover. Oppsummering av sommer-sesongen 2016 Under er…

Les meir

Møterom i Næringshagane

Når ein skal være fleire selskap som deler møterom, og førebuing med mat og kaffi skal tingast, treng ein eit godt system. Vi i Vest-Telemark har sett opp vårt eige system, og løysinga krev berre datamaskin med internetttilgong, og brukernavn…

Les meir
Back To Top