skip to Main Content
Møtet fann stad der det nye Vinje-senteret blir bygd. Kristian Rantala orienterte om senteret.
Møtemat med Bodil Nordjorde sin signatur
Heidi Renholen frå Vy Buss orienterer.
Eva Preede frå Statens Vegvesen orienterer.
Arne Vinje innleia til debatt om landbruk og klima.
Benedikte Nes frå MDG i Tokke innleia til debatt om landbruk og klima.
Lunsj med Bodil Nordjorde sin signatur

Tingmøte i det framtidige Vinje-senteret

30. april 2019 hadde Vest-Telemarktinget møte på Vinjar i Vinje. Møtet starta med ei orientering av Kristian Rantala, som er dagleg leiar for det nye Vinje-senteret som no blir bygd ved Vinjar. Rantala fortalde om planane for senteret. Møtet heldt…

Les meir
Back To Top