skip to Main Content

Statsrådsbesøk i Vrådal

Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøkte Vest-Telemark på eit viktig samferdselsmøte i regi av Vest-Telemarkrådet.   Prosjektleiar i Statens vegvesen Morten Ask presenterte hovudutfordringar og betydinga rv.41 har for m.a. næringslivet. Det er trafikktryggleiken som står i fokus og målsettinga er gul midtstripe på heile rv41, noko som Hareide oppsummerte var ei god og riktig målsetting. Strekninga Kvitsund- Kviteseid sentrum er det eit…

Les meir

Rådsmøte i Byrte

Fyrste rådsmøte etter sommarferien vart halde i Byrte 1. september. Byrte er heimbygdi til statsbudeia Bodil Nordjore, som sjølvsagt sto for tradisjonsmat laga på kortreiste råvarer. Det var fleire orienteringar og  saker på agendaen. Thomas Berstad i Telemark Næringshage var…

Les meir
Haukelivegen

Kraftsamling om E134

Ei godt besøkt generalforsamling i E134 Haukelivegen AS, der mange sat i Vinjehuset og fleire deltok på Teams, var tydeleg i sitt bodskap: Bygg nye Haukelitunnelar raskast mogleg! E134 Haukelivegen AS er eit viktig selskap for Vest-Telemark. Selskapet har sidan…

Les meir
Regionordførar Jarand Felland Fekk Eit Oliventre I 50-årsgåve Frå Rådet
Regionordførar Jarand Felland Fekk Eit Oliventre I 50-årsgåve Frå Rådet
Regionordførar Jarand Felland fekk eit oliventre i 50-årsgåve frå rådet
Anne Hege Svartal Frå Visit Telemark Orienterte
Anne Hege Svartal frå Visit Telemark orienterte
Rådmann I Vinje Jan Myrekrok Orienterte Om Digitaliseringssamarbeidet I Vestfold Og Telemark
Rådmann i Vinje Jan Myrekrok orienterte om digitaliseringssamarbeidet i Vestfold og Telemark
Digitaliseringskoordinator Kyrre Hegg Vart Takka Av Regionordføraren
Digitaliseringskoordinator Kyrre Hegg vart takka av regionordføraren
Det Var Godt Med Plass Mellom Møtedeltakarane I Konferansesalen På Straand Hotel
Det var godt med plass mellom møtedeltakarane i konferansesalen på Straand Hotel
Regionordførar Jarand Felland Fekk Eit Oliventre I 50-årsgåve Frå RådetAnne Hege Svartal Frå Visit Telemark OrienterteRådmann I Vinje Jan Myrekrok Orienterte Om Digitaliseringssamarbeidet I Vestfold Og TelemarkDigitaliseringskoordinator Kyrre Hegg Vart Takka Av RegionordførarenDet Var Godt Med Plass Mellom Møtedeltakarane I Konferansesalen På Straand Hotel

Rådsmøte i koronatider

Vest-Telemarkrådet hadde 19. mai 2020 møte i romslege lokale på Straand Hotel. Smittevern vart godt ivareteke med god avstand mellom møtedeltakarane. Møtet starta med gratulasjonar til regionordføraren som nyleg fylte 50 år. Det var mange orienteringar og saker på agendaen.…

Les meir
Stillingsslepp

Stillingsslepp i Vest-Telemark

Vest-Telemarkrådet inviterer no alle verksemder i Vest-Telemark til å vere med på eit felles slepp av ledige jobbar i regionen. Målet er å marknadsføre regionen og tiltrekkje seg fleire innbyggjarar. Enkelt og gratis Utviklingsleiar Johannes Rindal i Vest-Telemarkrådet seier at…

Les meir
Back To Top