skip to Main Content

Viktig E134-konferanse

Rundt 100 deltakarar samla seg til vegkonferanse i Bok- og Blueshuset på Notodden 23. oktober. Dagen etter at eit fleirtal på Stortinget samla seg om å greie ut ny arm til Bergen, var det ei entusiastisk forsamling som deltok på…

Les meir

Nyttig møte med Kongsbergregionen

Vest-Telemarkrådet ynskjer å samarbeide tettare med naboregionane. 13. oktober møtte dei Kongsbergregionen til politisk verkstad i Tuddal. Notodden, Tinn og Hjartdal er med i Kongsbergregionen, og dei to regionane har mykje til felles. E134 er ei felles transportåre, og både…

Les meir

Statsrådsbesøk i Vrådal

Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøkte Vest-Telemark på eit viktig samferdselsmøte i regi av Vest-Telemarkrådet.   Prosjektleiar i Statens vegvesen Morten Ask presenterte hovudutfordringar og betydinga rv.41 har for m.a. næringslivet. Det er trafikktryggleiken som står i fokus og målsettinga er gul midtstripe på heile rv41, noko som Hareide oppsummerte var ei god og riktig målsetting. Strekninga Kvitsund- Kviteseid sentrum er det eit…

Les meir

Rådsmøte i Byrte

Fyrste rådsmøte etter sommarferien vart halde i Byrte 1. september. Byrte er heimbygdi til statsbudeia Bodil Nordjore, som sjølvsagt sto for tradisjonsmat laga på kortreiste råvarer. Det var fleire orienteringar og  saker på agendaen. Thomas Berstad i Telemark Næringshage var…

Les meir
Haukelivegen

Kraftsamling om E134

Ei godt besøkt generalforsamling i E134 Haukelivegen AS, der mange sat i Vinjehuset og fleire deltok på Teams, var tydeleg i sitt bodskap: Bygg nye Haukelitunnelar raskast mogleg! E134 Haukelivegen AS er eit viktig selskap for Vest-Telemark. Selskapet har sidan…

Les meir
Back To Top