skip to Main Content

Rådsmøte i Roan

Vest-Telemarkrådet var samla til innhaldsrikt møte i Fyresdal 16. mars.   Rådet fekk orientering om fleire viktige tema. Telemark Lys har fått midlar til Forskarpatruljen, som er eit opplegg der dei mellom anna besøker barnehagar og skular i Vest-Telemark. Ungane…

Les meir

Juletingmøte på Straand

Vest-Telemarktinget hadde samling på Straand Hotel 8. desember. Grunna covid-19 var dette det einaste fysiske tingmøtet I 2020. Tinget handsama fleire viktige saker for regionen. Det vart semje om å gå vidare med småbruksprosjektet, gjennom å arbeide med to pilotkommunar…

Les meir

Rådsmøte i Seljord

Vest-Telemarkrådet var samla til rådsmøte i Granvin i Seljord 17. november. Det var eit innhaldsrikt rådsmøte, med fleire orienteringar om aktuelle saker, og førebuing til møtet i Vest-Telemarktinget i desember. Samhandlingskoordinator Kari Gro Espeland orienterte om velferdsteknologiprosjektet. Dette er ei…

Les meir
Gode Diskusjonar På Kurset I Seljord

Fleire på nett i Vest-Telemark

No går startskotet for å få fleire innbyggjarar i Vest-Telemark til å nytte digitale tenester. Å auke innbyggjarane si digitale kompetanse er ei viktig politisk målsetjing. Regjeringa og Kommunenes Sentralforbund har difor inngått samarbeidet Digihjelpen, der målet er faste opplæringstilbod…

Les meir
Back To Top