skip to Main Content

Samling på Sølvgarden

Vest-Telemarkrådet tok turen til Sølvgarden i Rysstad for å ha møte med Setesdal Interkommunalt politisk råd 18.-19. oktober. Mange aktuelle saker sto på dagsorden. Vest-Telemark og Setesdal er like på mange måtar. Det er dei regionane med størst areal og…

Les meir

Workshop i småbruksprosjektet

Småbruksprosjektet samla ulike aktørar til engasjerande workshop i Morgedal 8. september. Geir Lyngaas frå Distriktssenteret fortalde om Distriktssenteret og om busetting og attraktivitet sett i ljos av eit småbruksprosjekt. Han peika på at unge er ganske sterkt motiverte for å…

Les meir
Fotograf: Hamish Moore

Småbruksprosjektet på nett!

Vest-Telemarkrådet samarbeider med kommunane Drangedal, Tinn, Hjartdal og dei 6 kommunane i Vest-Telemark om å få fast busetting på fleire av gardsbruka som står tomme. No er nettsidene for prosjektet opna. Her ligg det info både for dei som har…

Les meir

Rådsmøte i Treungen

Vest-Telemarkrådet var samla til eit innhaldsrikt møte i vårlege Treungen den 18. mai. På sakslista sto mange orienteringar om viktige tema for Vest-Telemark. Distriktspsykiatrisk senter (DPS) vart presentert ved seksjonsleiarane Kari Roko Tveiten og Christiane Engebretsen og klinikksjef Lars Ødegård.…

Les meir

Digitalt tingmøte

Vest-Telemarktinget var samla til digitalt tingmøte 20. april. Fleire viktige saker og orienteringar var på agendaen. Regionrådsleiar Anne Aasmundtveit la fram rekneskap og årsmelding for 2020. Det er høg aktivitet og mange satsingar på gong for å utvikle Vest-Telemark. Tinget…

Les meir

LEDIG STILLING

Koordinator digitalisering og velferdsteknologi  Vi søkjer ein dyktig, målretta og engasjert koordinator som kan leie våre 6 kommunar inn i framtida og bistå dei i arbeidet med digitalisering og velferdsteknologi.   Vest-Telemarkrådet jobbar etter ein digitaliseringsstrategi med tilhøyrande handlingsplan og vidareføring av eit 2-årig prosjekt innan velferdsteknologi.     Arbeidsopppgåver  Pådrivar for å realisere og vidareutvikle digitaliseringsstrategien og satsinga på velferdsteknologi for…

Les meir
Back To Top