skip to Main Content

Rådsmøte i Lårdal

Eit Lårdal bada i vintersol tok imot Vest-Telemarkrådet til møte 8. februar. Mange viktige orienteringar og saker bidrog til eit rådsmøte med mange deltakarar på grendehuset i Lårdal. Vel 30 personar var samla, og mange av dei var i Lårdal…

Les meir

Vest-Telemarktinget i Fyresdal

  Eit Fyresdal i vakker vinterdrakt var ei fin ramme rundt Vest-Telemarktinget 7. desember. Tingmøtet i desember er det høgaste organet i Vest-Telemarkrådet, der formelle saker som budsjett og handlingsplan vert vedteke. Samstundes er møtet òg ein arena for å…

Les meir
Terje, Gry Og Mette

Viktig E134-konferanse

Rundt 80 deltakarar samla seg til vegkonferanse i Bok- og Blueshuset på Notodden 18. november. Med fleire prosjekt som ligg inne i Nasjonal Transportplan og utgreiing av E134 arm til Bergen, er det ei vegstrekning i medvind som samla støttespelarar…

Les meir

Regionrådsmøte i Oslo

Vest-Telemarkrådet tok turen til Oslo 16.-17. november. Det var ein innhaldsrik tur med både eige rådsmøte og møte med telemarksbenken på Stortinget. Erik Lillebråten frå Norsk Kulturarv orienterte om det viktige arbeidet dei gjer. Norsk Kulturarv sitt motto er vern…

Les meir
Back To Top