skip to Main Content

Møte i Vest-Telemarktinget 25. april

I tråd med vedtektene blir det no kalla inn til møte i Vest-Telemarktinget i kommunestyresalen Tokke kommune, Dalen. Etter handsaming av dei ordinære sakene, legg vi opp til orienteringar om fylgjande tema: “Akuttmedisinske tenester”. Klinikksjef ved Sykehuset Telemark HF Frank…

Les meir

Rådsmøte 14. mars 2017

Møte i Vest-Telemarkrådet fylgjer vedteken årshjul. Møta rullerer mellom kommunane, og i møtet 14. mars var Vest-Telemarkrådet samla i dei nye lokala til det interkommunale barnevernet i Vest-Telemark. Tett dialog med Fylkeskommunen  Telemark Fylkeskommune er tett på Vest-Telemarkrådet, og kommunane…

Les meir

Referat frå Rådsmøte 14. februar

Utkast til referat Her er utkast til referat frå rådsmøtet 14. februar. Mvh Kjell Gunnar Referata vert godkjendt på påløpande møte i Vest-Telemarkrådet. Presentasjonane frå møtet kan du laste ned her: Vest-Telemark_Terje_Tønnesen TFK-presentasjon_Børge_Skårdal VTR-møtet-14.02.17_Breiband_BS Innkalling og referat finn du også med…

Les meir

Ungdomsråd

I rådsmøtet 14. februar var det diskutert etablering av ungdomsråd. Leiaren i Telemark Ungdomsråd Fredrik Flatland, deltok på møtet og informerte om arbeidet og erfaringane han har. Jan Myrekrok hadde eit innlegg der han delte lenker i møtet i Vest-Telemarkrådet. Lenkene…

Les meir
Back To Top