skip to Main Content

Møte i næringskolegiet 24.01.2017

Det vert skipa til nettverksmøte i næringskolegiet i Vest-Telemark med jamne mellomrom. Ein til to gonger i året møtast nærings- og reiselivsansvarlege i samme møte for å oppsummere sesongen, og planlegge felles aktivitetar framover. Oppsummering av sommer-sesongen 2016 Under er…

Les meir
Back To Top