skip to Main Content

1. utkast til rapport ligg no føre. Rapporten omhandlar næringsutvikling, folketalsutvikling og økonomi men er naturlegvis ikkje den heilt ferdige versjonen.

Telemarksforsking har akkurat sendt oss det fyrste rapportutkastet. Utkastet er formidla til ordførarane, rådmennene, representantane for hovudverneomboda og dei hovudtillitsvalde samt forhandlingsutvala i kommunane. Her finn du rapporten: http://kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Utkast%20Rapport_kapittel%20om%20folketal-næringsutvikling-øknomi_Telemarksforsking_BAB.pdf-903197442.pdf Rapporten ligg også på nettsida: http://kommunestrukturivesttelemark.no/ Dette er Bent Aslak Brandtzæg…

Les meir
Back To Top