skip to Main Content

Workshop – Økonomi

Bakgrunn Kommunane i Vest-Telemark har gjennomført eit forprosjekt knytt til kommunereformen.  Forprosjektet har hatt fokus på utgreiing av fordelar og ulemper ved gitte endringar i kommunestrukturen i regionen. I tillegg omfattar forprosjektet drøfting av fordelar og ulemper ved ei vidareføring av dagens kommunestruktur med forplikting om meir interkommunalt samarbeid. På grunnlag av dei politiske vedtaka, er det utarbeidd prosjektspesifikasjon og tiltaksplan for det vidare arbeidet ( auka interkommunalt samarbeid), og det er sett ned arbeidsgrupper innafor fylgjande  område: IKT Økonomi – løn – skatt – rekneskap Landbruk – utmark – jord – skog – miljø Næring – reiseliv Kompetansebygging kraftsaker…

Les meir
Back To Top