skip to Main Content

Felles samarbeid på digitalisering – kjøreplan

Digitalisering har eit sterkt auka fokus i offentleg sektor, og vil truleg spele ei betydeleg rolle i kommunanes omstillingsarbeid og tenesteleveranse i åra framover. Systematisk samarbeid Digitalisering krev systematisk samarbeid på mange område, og for å lykkast må kommunane forplikte…

Les meir

Orden i eget hus

Det var skipa arbeidsgruppemøte "Orden i eget hus - i praksis" 8. mars 2018 Vi har hatt videomøte i arbeidsgruppa for prosjektet "orden i eget hus" 8. mars 2018. Agenda 1. Hva har skjedd i prosjektet siden siste Workshop? 2.…

Les meir

Orden i eget hus

Det var gjennomført oppstartsmøte 8. november  i utviklingsarbeidet i prosjektet «Oden i eget hus» som er eit samarbeidsprosjekt mellom  kommuneregionane i Telemark: Midt-Telemarkrådet, Kongsbergregionen, Grenlandsamarbeidet og Vest-Telemarkrådet. Prosjektet er leia slik: Prosjektansvarleg (PA): Håvard Fossbakken, leiar Kongsbergregionen Prosjektleiar (PL): Erling…

Les meir
Back To Top