skip to Main Content

Felles samarbeid på digitalisering – kjøreplan

Digitalisering har eit sterkt auka fokus i offentleg sektor, og vil truleg spele ei betydeleg rolle i kommunanes omstillingsarbeid og tenesteleveranse i åra framover. Systematisk samarbeid Digitalisering krev systematisk samarbeid på mange område, og for å lykkast må kommunane forplikte…

Les meir

Orden i eget hus

Det var skipa arbeidsgruppemøte "Orden i eget hus - i praksis" 8. mars 2018 Vi har hatt videomøte i arbeidsgruppa for prosjektet "orden i eget hus" 8. mars 2018. Agenda 1. Hva har skjedd i prosjektet siden siste Workshop? 2.…

Les meir
Mann I Skogen Med Laptop

Sak om digitalisering i Vest-Telemark

Vest-Telemarkrådet handsamer sak knytt til digitalisering på møtet 13. mars 2018. Som grunnlag ligg dokumentet Revidert disposisjon for digitalisering i Vest-Telemark 07.03.2018. I dokumentet er det referert til andre dokument: Prosjektplan: Orden i eget hus, PL Erling Rønnekleiv Sluttrapport: Digitalisering…

Les meir
Back To Top