skip to Main Content

Vår ByR profil

Når vi nå skal jobbe med eit felles prosjekt i tre år, er det på sin plass at vi har ein felles visuell utsjånad. Vi har fått TIBE til å lage nokon skisser til logo som vi nytter i prosjektet.…

Les meir

Prosjektet – ByR

Vest-Telemark ble med i ByR-programmet høsten 2015. Denne siden deler informasjon om det pågående prosjektet. KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) sier dette om ByR: Byregionprogrammet – skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke disse områdenes regionale vekstkraft. Kommunal-…

Les meir
Back To Top