skip to Main Content
Tarjai Gjeldstad, Ordførar I Kviteseid Møter Folk På Rådhusplassen I Oslo

Hopp i høyet 27. august

Det vart bestemt i ByR WP. 4 at Vest-Telemark skulle stille med stand under arrangementet Hopp i Høyet - ein stand kor me ville formidle det gode livet i regionen,  samt moglegheiter for jobb og bustadalternativ. Vel utstyrte med kreativt…

Les meir
Arbeidsgruppe 5 - Veps I Ein Kopp

Møte i arbeidsgruppe 5 – ByR i Vest-Telemark

Etter ein god sommerferie, kom arbeidsgruppa for arbeidspakke 5 saman i møte 18. august, same dag som det var halde møte i programkomiteen for Vest-Telemarkkonferansen. Agenda for møtet var slik: Referat 20.05.2016 Status frå NKVT Eventuelt: -Program for engerigforum -Om…

Les meir

Tri rapportar

For å komme godt i gong med arbeidet med ByR i Vest-Telemark valgte styringsgruppa å tinge 3 rapportar før jul 2015. Styringsgruppa fekk 1. februar desse tilsendt frå aktørane, og  når desse er gjennomgått vil dei leggast ut på bloggen. Desse…

Les meir
Back To Top