skip to Main Content

VTB om bustadsattraktivitet

I Laurdagsavisa 15. oktober hadde VTB oppslag om bustadsmarknaden i Vest-Telemark, der også prosjektet vårt ByR i Vest-Telemark vart nemnt. (Logg deg på og les avisa på nett her!)   Småbruk, sentrumsnært og lite ledig til leige. Vest-Telemark blad kan…

Les meir
Møte I Arbeidsgruppe 5

Tromsø 4. – 5. oktober

Distriktsenteret har ansvaret for å samle deltakerane i Byregionprogrammet til nasjonale nettverkssamlingar. På samlinga 4. - 5. oktober deltok alle i styringsgruppa i ByR Vest-Telemark. Det var sett av tid til arbeidsmøte for ByR Vest-Telemark i eige møterom 4. oktober, og oppsummering…

Les meir

Oppdatert prosjektskisse – arbeidsgruppe 5

Helena Gjersund, prosjektleiar i Telemark Næringshage har jobba fram justert framdriftsplan og prosjektskisse for arbeidsgruppe 5. Her er informasjonen som gjekk ut til arbeidsgruppa: Hei arbeidsgruppe 5, som avtalt på førre arbeidsgruppemøte har eg oppdatert prosjektskissa, det er gjort nokre små…

Les meir
Back To Top