skip to Main Content

Vest-Telemarkkonferansen

Vest-Telemarkrådet finansierer Vest-Telemarkkonferansen i sitt driftsbudsjett. Det er eit årleg arrangement med stor oppsluttning i privat og offentleg sektor. Sidan 2004 Vest-Telemark Konferansen starta i 2004 og har utvikla seg til å bli ein sentral møteplass for politikarar, privat næringsliv, offentleg…

Les meir

Trebruk i Vest-Telemark

Kontakt med ByR i Vest-Telemark Trebruk 014 jobber for å realisere meir bruk av tre i byggesektoren, og har eit nærings- og miljøperspektiv i si tenking. Det er oppretta kontakt med pågåande prosjekt som knyttast til innkjøp i ByR Vest-Telemark,…

Les meir

KICK OFF for Telemark Online Kafè

Vest-Telemark 19. januar Telemark Online Kafè er eit initiativ med dobbelt fokus: Bruke næringshagemiljøa for å lage møteplassar for omkringliggande verksemder Etablere eit lokalt arbeid for satsing på nett i Vest-Telemark i samspel med kompetansenettverket Telemark Online Telemark Online + Telemark…

Les meir

Kva er næringsutvikling?

Det er ikkje opplagt at vi har lik oppfatting av kva ein legg i  næringsutvikling, utviklingsaktør, næringsutviklar og forskjellen på dei private og dei offentleges rolle. Vi i ByR Vest-Telemark ser det som nyttig å være bevisst på begrepet. Vi spør ein forskar…

Les meir

Møterom i Næringshagane

Når ein skal være fleire selskap som deler møterom, og førebuing med mat og kaffi skal tingast, treng ein eit godt system. Vi i Vest-Telemark har sett opp vårt eige system, og løysinga krev berre datamaskin med internetttilgong, og brukernavn…

Les meir
Back To Top