skip to Main Content

ByR samlinga 20. april

Eit viktig mål med samlinga var at aktørane som har ei rolle i prosjektet - får møte kvarandre, og ha uformelle samtaler. Programmet vart tilpassa fyrste dag. Dag 2 knytt til ByR storsamlinga starta med Distriktssenteret Geir Lyngaas. Distriktssenteret er…

Les meir

ByR-samlinga 19. april

Storsamlinga på Dalen 19. - 20. april Program og deltakerliste Programmet var delt i to delar, og deltakerane på fyrste del er dei som inngår i deltakerlista.   Opphald på historiske på Dalen hotell Samlinga starta med lunsj onsdag 19. april, og…

Les meir

Ålesund – nettverkssamling 22.-23. mars

Styringsgruppa i ByR Vest-Telemark var med på den nasjonale samlinga i regi av Distriktssenteret i Ålesund 22.-23. mars 2017. Distriktssenteret har lagt ut både filmer og "lysark" fra samlinga, klikk her for å gå rett til sida. Møte i styringsgruppa…

Les meir

Status frå Steinar Onarheim

Arbeidspakke 4 og avrop 2 Bakgrunn for status frå Steinar Onarheim er inngått rammeavtale med Aslpan Viak 23.02.2016, og "avrop 2" frå arbeidsgruppa 9. mai 2016. Gjennomføringa er skissert i presentasjon frå Asplan viak 24. juni 2016. Status 17. mars…

Les meir

Storsamling 19. – 20. april – på Dalen Hotell

Om ByR i Vest-Telemark Utviklingsprogrammet «ByR i Vest-Telemark» starta opp i 2015, med bakgrunn i utviklinga av næringshagemiljø i sentrumsområda til alle kommunane i regionen. Det dreier seg om å arbeide med samspelet mellom næringshagar, næringsliv, kommunar og regionen. Prosjektet…

Les meir
Back To Top