skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Reiselivsorganiseringa i Telemark – status 11. august 2017

11. august sendte leiaren i rådmannsutvalet i Telemark Rune Lødøen ut informasjon til kommunane om status i arbeidet med anbod for reiselivstenestene i Telemark. Leggast ut i veke 33 Framdriftsplanen er no at anbodet for reiselivstenester til kommunane i Telemark…

Verknad av bustadpolitikk

Det er kommet ein ny rapport frå velferdsinstituttet NOVA datert 3. mai 2017 som tar for seg effektar av bustadssatsingar i norske distrikskommunar. Rapporten er å finne på distriktssenteret sine sider, eller du kan laste den ned her: Samfunnsvirkninger-av-boligpolitikk-NOVA-2017 Politikkanbefalinger Rapporten…

Kompetanseutvikling i skulen

Forum for utdanning i Vest-Telemark har drøfta ny ordning med kompetanseutvikling i skulen. Leiar for denne gruppa er Finn Arne Askje, og han melder at gruppa er samde om å tenkje regionalt samarbeid i saka. Forum for utdanning skal ha…

Over ein million statlege miljøkroner til Vest-Telemark

Etter to år med satsinga  "ByR i Vest-Telemark", har det lykkast regionen å få midlar på tiltak vi har jobba med i denne perioden. Vi ser at mellom anna fokus på tre og miljø er område det jobbast godt på.…

Bærekraftig lokalmat og reiseliv i fjell-Telemark

Vest-Telemarkrådet er med i Fjellnettverket etter søknad i mai 2017. Som eit ledd i dette samarbeidet er det peika på trong for fokus på temaet "Bærekraftig lokalmat og reiseliv i Fjell-Telemark. Møte 28. juni Mål med eit felles samarbeid i…

Klyngesamarbeid om entreprenørskap i grunnskulen

Piloten i Vest-Telemark Fyresdal kommune har gjennomført pilot i Vest-Telemark knytt til klyngesamarbeid med dei tri fjellregionane: Nord-Gudbrandsdalen Hallingdal Fjellregionen Prosjektet var initiert av Østlandsforsking, som også leia prosjektet. I Vest-Telemark har Edvard Nesland leia den lokale piloten, og det…

Fokus på spesialundervisinga i Vest-Telemark

Vest-Telemark har sett fokus på spesialundervisninga gjennom eit planlagt oppfylgjingsstudie, og søker Fylkesmannen om ekstra bevilgning på 200.000 for oppstart allereie hausten 2017. Kommunalsjef for skule og oppvekst i Seljord kommune, Ronde Schade har med seg dei andre kommunane og…

Reiselivsorganiseringa i Telemark

17. juni 2017 Klargjøringen av anbudet har tatt lengre tid enn vi antok. Grenlandkommunenes innkøpsenhet (GKI) hjelper oss med å få det klart. Mvh Lene Kaasi Hysing

Digitaliseringskonferanse 19. september 2017

Meld deg på konferansen i lenka under: https://oledalen.wufoo.com/forms/zcbe0h21t1iyox/     Program

Rapporten frå samarbeidsmeteorologen

Samarbeidsmeteorolog 2017 Denne veka har me i 9. klasse på Kviteseid skule hatt arbeidsveke, og eg, Gunhild Kvålseth har hatt jobben som samarbeidsmeteorolog i Vest-Telemarkrådet. Å vere ein i samarbeidsmeterolog i Vest-Telemarkrådet gjeng ut på å «ta tempen» på kva…

Et ekte kinderegg

ByR arbeidspakke 6 : Utvikling av offentleg forvaltning og privat samarbeid i nettverk. Vest-Telemarkkommunane har rammeavtale med eit konsortie av leverandørar som gjennomfører arbeid knytt til dette. Prosjektomtale Formålet med delprosjektet er å styrke samarbeidet mellom offentleg og privat sektor i skjeringspunktet…

Møte på Tuftin Fjellgard 23. mai 2017

23. mai var det Vinje kommune sin tur til å hyse møtet i Vest-Telemarkrådet. Valet av stad fall på Tuftin Fjellgard i Rauland, med vakre omgivelser og imponerande flotte lokaler og høgt nivå på serveringa. Innramminga for ein hektisk møtedag…

Vest-Telemarkrådet søkjer ny regionrådsleiar

Stillinga er lyst ut på Finn.no og utlysingsteksten er gjengjeven under: Regionrådsleiar - Vest-Telemarkrådet Arbeidsgiver: Vest-Telemarkrådet Stillingstittel: Regionrådsleiar - Vest-Telemarkrådet Sted: Kviteseid Frist: Snarest Varighet: Fast Stillinga som regionrådsleiar blir ledig frå 1. januar 2018. Vi søkjer ein sjølvstendig og…

Innkalling til Rådsmøte 23. mai 2017

Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje.                        Innkalling til rådsmøte                                  Stad:        Tuftin Fjellgard, Totakvegen 758 Rauland                                  Dato:        Tysdag 23. mai 2017                                  Kl. slett:   12.30  (lunsj 11.30) Vest-Telemarkrådet møtest denne gongen på Tuftin…

Fyresdal. Foto: Gunhild Momrak

Møte i Interkommunalt brannvernsamarbeid i Vest-Telemark IKS

Saksdokument til møte i representantskapet for Interkommunalt brannernsamarbeid i Vest-Telemark IKS. Last ned pdf:                         Møtet er koordinert med møtet i Vest-Telemarkrådet og lokaliseringsutvalet som haldast same dag på…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top