skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Verknad av bustadpolitikk

Det er kommet ein ny rapport frå velferdsinstituttet NOVA datert 3. mai 2017 som tar for seg effektar av bustadssatsingar i norske distrikskommunar. Rapporten er å finne på distriktssenteret sine sider, eller du kan laste den ned her: Samfunnsvirkninger-av-boligpolitikk-NOVA-2017 Politikkanbefalinger Rapporten…

Kompetanseutvikling i skulen

Forum for utdanning i Vest-Telemark har drøfta ny ordning med kompetanseutvikling i skulen. Leiar for denne gruppa er Finn Arne Askje, og han melder at gruppa er samde om å tenkje regionalt samarbeid i saka. Forum for utdanning skal ha…

Over ein million statlege miljøkroner til Vest-Telemark

Etter to år med satsinga  "ByR i Vest-Telemark", har det lykkast regionen å få midlar på tiltak vi har jobba med i denne perioden. Vi ser at mellom anna fokus på tre og miljø er område det jobbast godt på.…

Bærekraftig lokalmat og reiseliv i fjell-Telemark

Vest-Telemarkrådet er med i Fjellnettverket etter søknad i mai 2017. Som eit ledd i dette samarbeidet er det peika på trong for fokus på temaet "Bærekraftig lokalmat og reiseliv i Fjell-Telemark. Møte 28. juni Mål med eit felles samarbeid i…

Klyngesamarbeid om entreprenørskap i grunnskulen

Piloten i Vest-Telemark Fyresdal kommune har gjennomført pilot i Vest-Telemark knytt til klyngesamarbeid med dei tri fjellregionane: Nord-Gudbrandsdalen Hallingdal Fjellregionen Prosjektet var initiert av Østlandsforsking, som også leia prosjektet. I Vest-Telemark har Edvard Nesland leia den lokale piloten, og det…

Fokus på spesialundervisinga i Vest-Telemark

Vest-Telemark har sett fokus på spesialundervisninga gjennom eit planlagt oppfylgjingsstudie, og søker Fylkesmannen om ekstra bevilgning på 200.000 for oppstart allereie hausten 2017. Kommunalsjef for skule og oppvekst i Seljord kommune, Ronde Schade har med seg dei andre kommunane og…

Reiselivsorganiseringa i Telemark

17. juni 2017 Klargjøringen av anbudet har tatt lengre tid enn vi antok. Grenlandkommunenes innkøpsenhet (GKI) hjelper oss med å få det klart. Mvh Lene Kaasi Hysing

Digitaliseringskonferanse 19. september 2017

Meld deg på konferansen i lenka under: https://oledalen.wufoo.com/forms/zcbe0h21t1iyox/     Program

Rapporten frå samarbeidsmeteorologen

Samarbeidsmeteorolog 2017 Denne veka har me i 9. klasse på Kviteseid skule hatt arbeidsveke, og eg, Gunhild Kvålseth har hatt jobben som samarbeidsmeteorolog i Vest-Telemarkrådet. Å vere ein i samarbeidsmeterolog i Vest-Telemarkrådet gjeng ut på å «ta tempen» på kva…

Et ekte kinderegg

ByR arbeidspakke 6 : Utvikling av offentleg forvaltning og privat samarbeid i nettverk. Vest-Telemarkkommunane har rammeavtale med eit konsortie av leverandørar som gjennomfører arbeid knytt til dette. Prosjektomtale Formålet med delprosjektet er å styrke samarbeidet mellom offentleg og privat sektor i skjeringspunktet…

Møte på Tuftin Fjellgard 23. mai 2017

23. mai var det Vinje kommune sin tur til å hyse møtet i Vest-Telemarkrådet. Valet av stad fall på Tuftin Fjellgard i Rauland, med vakre omgivelser og imponerande flotte lokaler og høgt nivå på serveringa. Innramminga for ein hektisk møtedag…

Vest-Telemarkrådet søkjer ny regionrådsleiar

Stillinga er lyst ut på Finn.no og utlysingsteksten er gjengjeven under: Regionrådsleiar - Vest-Telemarkrådet Arbeidsgiver: Vest-Telemarkrådet Stillingstittel: Regionrådsleiar - Vest-Telemarkrådet Sted: Kviteseid Frist: Snarest Varighet: Fast Stillinga som regionrådsleiar blir ledig frå 1. januar 2018. Vi søkjer ein sjølvstendig og…

Innkalling til Rådsmøte 23. mai 2017

Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje.                        Innkalling til rådsmøte                                  Stad:        Tuftin Fjellgard, Totakvegen 758 Rauland                                  Dato:        Tysdag 23. mai 2017                                  Kl. slett:   12.30  (lunsj 11.30) Vest-Telemarkrådet møtest denne gongen på Tuftin…

Fyresdal. Foto: Gunhild Momrak

Møte i Interkommunalt brannvernsamarbeid i Vest-Telemark IKS

Saksdokument til møte i representantskapet for Interkommunalt brannernsamarbeid i Vest-Telemark IKS. Last ned pdf:                         Møtet er koordinert med møtet i Vest-Telemarkrådet og lokaliseringsutvalet som haldast same dag på…

Sak til møte i lokaliseringsutvalet 23. mai

Saksutgreiing Lenke med saksutgreiing til møtet 23. mai finn de her.   Innkalling til møtet Til: ordførerane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje, + ein representant for HTV og ein representant for HVO for dei samme kommunane.…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top