skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Lokal mat i fjellområda – rapport frå arbeid med lokalmatkontor

Seint i juli 2017 var det skipa til møte for å sjå på mobilisering av lokalmatprodusentane i fjellområda. Bakgrunn for at Vest-Telemarkrådet var kalla inn på møtet var mellom anna innmeldinga i Fjellnettverket. Overskrifta for møtet var: Hvordan få til…

Omstilling i Fyresdal

19. oktober fekk vi møte prosjektleiar for omstillingsprosjektet i Fyresdal, Håkon Holtskog og næringssjef Edvard Nesland. Stillinga som prosjektleiar er nyoppretta, og jobben starta i jobben i august. Håkon jobber med omstilling og tilrettelegging av arbeidsplassar i prosjekt finansiert av…

Næringshage og utvikling i kommunene – besøk fra Russland

18. Oktober fikk vi besøk av Nataliya Tsikoriya, Avdelingssjef, departement for økonomisk utvikling, Kaluga-region i Russland. Hun hadde følge med Tom Marius Holen, som er kommunikasjonsrådgiver i Telemark Fylkeskommune. Bakgrunnen for møtet er at TFK pleier hver høst å få…

Møte i Vest-Telemarkrådet 10. oktober 2017

Stad:        Kommunehuset Treungen Dato:        Tysdag 10. oktober 2017 Kl. slett:   09.30   Vest-Telemarkrådet skal i dette møtet handsame forslag til budsjett 2018, forslag til arbeidsprogram for 2-årsperioden 2018 – 2019 samt forslag til møtekalender for 2018. I tillegg ligg det føre…

Den fyrste digitaliseringskonferansen i Vest-Telemark

19. september var det tid for den fyrste digitaliseringskonferansen i Vest-Telemark. Over 50 folkevalgte og tilseette var samla på Straand hotel i Vrådal, der det var fokus på trongen for digitalisering i offentleg sektor, litt om kva digitalisering egentleg er,…

Digitaliseringskonferanse i VT 19. september

Påmelding til konferansen: Lenke til påmelding: https://oledalen.wufoo.com/forms/zcbe0h21t1iyox/ Problem med påmelding i skjemaet? Send påmelding til od@vest-telemark.no   Program:

Dialogmøte ATP i Telemark

Telemark fylkeskommune gjennomførte dialogmøte knytt til ATP sin handlingsdel for 2019-22 på Bø hotell 5. september. Samlinga var leia av Lene Hennum, som jobber i Areal og transportavdelinga i Telemark fylkeskommune. ATP ATP står for Areal og Transportplan, og er…

Saksgrunnlag til kommunestyra – prosjekt «Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark»

Status 29. august 2017 Dette dokumentet tar for seg kvart av dei fem prioriterte tiltaka med fagleg tilråding i rapportane, frå arbeidsgruppene, lokaliseringsutvalet og styringsgruppa. Dokumentet er grunnlag for sak til kommunestyret om vidare arbeid etter politisk bestilling. Som grunnlag…

Innovasjonscamp 2017 – Vest-Telemark vgs

30. september vart det kåra vinnar av innovasjonscamp på Vest-Telemark vidaregående skule i Seljord. Vinnergruppa kvalifiserer seg til fylkesfinalen i Telemark, for å kjempe om gullbilletten som gjev dei stipend for å reise på nasjonal finale i Trondheim, februar 2018. Det…

Arena samferdsel Vinje

Onsdag 30. august var regionrådsleiar tilstades under temadag for kommunestyret i Vinje. Under temaet  "Arena samferdsel Vinje" , var kommunestyret invitert til å kome med innspel til  prioritering innafor riksvegane, fylkesvegane dei kommunale vegane, samt innafor gang/sykkelveg. Etter innleiande orienteringar frå…

Innovasjon Norge – utedager andre halvår 2017

Innovasjon Norge har faste dager der de møter næringsliv og andre ute i regionene. Disse dagene kan man gjøre avtale for samtale med IN-representanten, og kunne få en avklaring eller vurdering av konkrete prosjekt eller spørsmål. KONTORDAGER 2. HALVÅR 2017…

Rådsmøte 22. august 2017

Det var møte i Vest-Telemarkrådet på Morgedal hotell. Presentasjonar som er lagt ut under saksdokument på nettsida vår: NTP - høringsprosessen VTN - status og strategi framover Styret i VTN var til stades i Rådsmøtet på saka som omhandla Vest-Telemark…

Rådsmøte 22. august på Morgedal Hotell

Det er tid for haustens fyrste rådsmøte 22. august. Møtet haldast på "nye" Morgedal Hotell, med møtestart kl 09:30. På møtet 22. august skal Vest-Telemarkrådet mellom anna handsame sak om organisering av næringsarbeidet i regionen. Styre/leiing i Vest-Telemark Næringsbygg/Vest-Telemark Næringsutvikling…

Møte i næringskolegiet i Vest-Telemark

Næringssjefane i Vest-Telemark har faste møte for å samordne aktivitet og jobbe med konkrete felles arbeidsområde. Dette er ein del av den fastsette organiseringa av Vest-Telemarksamarbeidet, og Vest-Telemarkrådet er sekretariat for gruppa. Næringslivet er også representert med Vest-Telemark Næringsforum, og…

Statestikk – fyrste halvår frå Etablererkontoret i Vest-Telemark

Halvårsrapporten med statistikk over etablerarar i Vest-Telemark er klar.   Flest frå Kviteseid og Vinje Til no er det størst pågong frå Vinje (18) og Kviteseid (24), og ein har kontaktpunkt med mange ulike problemstillingar, slik det også har vore…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top