skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Rapporten frå samarbeidsmeteorologen

Samarbeidsmeteorolog 2017 Denne veka har me i 9. klasse på Kviteseid skule hatt arbeidsveke, og eg, Gunhild Kvålseth har hatt jobben som samarbeidsmeteorolog i Vest-Telemarkrådet. Å vere ein i samarbeidsmeterolog i Vest-Telemarkrådet gjeng ut på å «ta tempen» på kva…

Et ekte kinderegg

ByR arbeidspakke 6 : Utvikling av offentleg forvaltning og privat samarbeid i nettverk. Vest-Telemarkkommunane har rammeavtale med eit konsortie av leverandørar som gjennomfører arbeid knytt til dette. Prosjektomtale Formålet med delprosjektet er å styrke samarbeidet mellom offentleg og privat sektor i skjeringspunktet…

Møte på Tuftin Fjellgard 23. mai 2017

23. mai var det Vinje kommune sin tur til å hyse møtet i Vest-Telemarkrådet. Valet av stad fall på Tuftin Fjellgard i Rauland, med vakre omgivelser og imponerande flotte lokaler og høgt nivå på serveringa. Innramminga for ein hektisk møtedag…

Vest-Telemarkrådet søkjer ny regionrådsleiar

Stillinga er lyst ut på Finn.no og utlysingsteksten er gjengjeven under: Regionrådsleiar - Vest-Telemarkrådet Arbeidsgiver: Vest-Telemarkrådet Stillingstittel: Regionrådsleiar - Vest-Telemarkrådet Sted: Kviteseid Frist: Snarest Varighet: Fast Stillinga som regionrådsleiar blir ledig frå 1. januar 2018. Vi søkjer ein sjølvstendig og…

Innkalling til Rådsmøte 23. mai 2017

Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje.                        Innkalling til rådsmøte                                  Stad:        Tuftin Fjellgard, Totakvegen 758 Rauland                                  Dato:        Tysdag 23. mai 2017                                  Kl. slett:   12.30  (lunsj 11.30) Vest-Telemarkrådet møtest denne gongen på Tuftin…

Fyresdal. Foto: Gunhild Momrak

Møte i Interkommunalt brannvernsamarbeid i Vest-Telemark IKS

Saksdokument til møte i representantskapet for Interkommunalt brannernsamarbeid i Vest-Telemark IKS. Last ned pdf:                         Møtet er koordinert med møtet i Vest-Telemarkrådet og lokaliseringsutvalet som haldast same dag på…

Sak til møte i lokaliseringsutvalet 23. mai

Saksutgreiing Lenke med saksutgreiing til møtet 23. mai finn de her.   Innkalling til møtet Til: ordførerane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje, + ein representant for HTV og ein representant for HVO for dei samme kommunane.…

Tilskotskurs – våren 2017

    Kommunane i Vest-Telemark held tilskotskurs for frivillige lag og forreningar våren 2017. Kursa vert ulike plassar i Vest-Telemark: Kviteseid, 23. mai kl 18-20. Stad: Telemark Næringshage i Kviteseid Seljord, 30. mai kl 18-20. Stad: Telebygget Næringshagen/ frivilligsentralen, Seljord…

Møte i styringsgruppa 2. mai

Styringsgruppa i prosjektet "Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark" handsama resultatet etter arbeidsgruppene sitt arbeid. Styringsgruppas medlemmer: Ketil Kiland (PA), Fyresdal Kari Gro Espeland, Seljord Sverre Sæter, Nissedal Øystein Tveit, Kviteseid John Kleiv, Tokke Jan Myrekrok, Vinje Ingrid Felli Sandåker, HTV Svein…

Pressekonferanse 2. mai

Invitasjon til pressekonferanse.  Vest-Telemarktinget ber om framskunding av byggestart for tunnelen Røldal – Seljestad på E134.   Stad:    Tokke kommunehus, Dalen Dato:    Tysdag 2. mai 2017 Kl.slett: 11.00   I brev av 25. april ber Vest-Telemarktinget transport- og kommunikasjonskomiteen på…

Webforum i april

Oppsummering etter webstrategi På sakslista var oppsummeringa av webstrategi for Vest-Telemarkkommunane. Det var workshop på Hovden 23. - 24. mars, og oppsummeringa kan lastast ned her.   Referat Referat frå møtet i webforum 28. april kan de laste ned her.  

Uttale frå Vest-Telemarkrådet om E134 – Prioritert hovedvegsamband mellom austlandet og vestlandet

Vest-Telemarktinget uttala seg i møtet 25. april til stortingets transport- og kommnikasjonskommite: Vest-Telemarktinget ber transport- og kommunikasjonskomiteen medvirke til byggestart for Røldal – Seljestad i fyrste periode av NTP, gjennom statleg løyving og/eller ein meir offensiv og fleksibel bruk av bompengedelen…

IN dagen 2017

For 3. gang inviterer Innovasjon Norge i Telemark virkemiddelapparatet og våre samarbeidspartnere til IN-Dag! Hensikten med dagen er å løfte kompetansenivå i forhold til Innovasjon Norge sine tjenester og finansieringsordninger, samt planlegge samarbeidet med regionenefremover, slik at vi kan gjøre…

Møte om Inverstormatch og mobilisering av nyskapingsprosjekter i Telemark

Felles møte i Telemark - der Edvard Nesland representerte Vest-Telemark Normalt vil sekretariatet i Vest-Telemarkrådet delta i felles møte i Telemark, men denne gongen var det Edvard Nesland, (næringssjef Fyresdal og leiar for næringskolegiet i Vest-Telemark) som møtte på vegne av kommunane våre. Bakgrunn…

Møte med HVO og HTV – Interkommunalt samarbeid

Møtet 27. april i Fyresdal var skipa for å samordne HTV (Hovudtillitsvald) og HVO (Hovudverneombod) i kommunane, og gje innspel til dei to representantane som deltar for dei tilsette i styringsgruppa og lokaliseringsutvalet. Referat frå møtet kan lastast ned her:…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top