skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Den nye regionrådsleiaren i Vest-Telemarkrådet

Anne Åsmundtveit er tilsett som regionrådsleiar etter at Kjell Gunnar Heggenes går av med pensjon til nyttår. Ho har tidlegare jobba i mellom anna Kviteseid kommune, og kjem frå jobben som dagleg leiar i Granvin Kulturhus i Seljord. Administrasjonen i…

Næringsfiskar

Under er faksimile frå Vest-Telemark Blad (VTB.NO) frå saka med oppretting av ny stilling i Nissedal og Fyresdal for å fylle opp tomme næringslokale. Saka er skriven av Geir Ufs

Lokal mat i fjellområda – rapport frå arbeid med lokalmatkontor

Seint i juli 2017 var det skipa til møte for å sjå på mobilisering av lokalmatprodusentane i fjellområda. Bakgrunn for at Vest-Telemarkrådet var kalla inn på møtet var mellom anna innmeldinga i Fjellnettverket. Overskrifta for møtet var: Hvordan få til…

Omstilling i Fyresdal

19. oktober fekk vi møte prosjektleiar for omstillingsprosjektet i Fyresdal, Håkon Holtskog og næringssjef Edvard Nesland. Stillinga som prosjektleiar er nyoppretta, og jobben starta i jobben i august. Håkon jobber med omstilling og tilrettelegging av arbeidsplassar i prosjekt finansiert av…

Næringshage og utvikling i kommunene – besøk fra Russland

18. Oktober fikk vi besøk av Nataliya Tsikoriya, Avdelingssjef, departement for økonomisk utvikling, Kaluga-region i Russland. Hun hadde følge med Tom Marius Holen, som er kommunikasjonsrådgiver i Telemark Fylkeskommune. Bakgrunnen for møtet er at TFK pleier hver høst å få…

Møte i Vest-Telemarkrådet 10. oktober 2017

Stad:        Kommunehuset Treungen Dato:        Tysdag 10. oktober 2017 Kl. slett:   09.30   Vest-Telemarkrådet skal i dette møtet handsame forslag til budsjett 2018, forslag til arbeidsprogram for 2-årsperioden 2018 – 2019 samt forslag til møtekalender for 2018. I tillegg ligg det føre…

Den fyrste digitaliseringskonferansen i Vest-Telemark

19. september var det tid for den fyrste digitaliseringskonferansen i Vest-Telemark. Over 50 folkevalgte og tilseette var samla på Straand hotel i Vrådal, der det var fokus på trongen for digitalisering i offentleg sektor, litt om kva digitalisering egentleg er,…

Digitaliseringskonferanse i VT 19. september

Påmelding til konferansen: Lenke til påmelding: https://oledalen.wufoo.com/forms/zcbe0h21t1iyox/ Problem med påmelding i skjemaet? Send påmelding til od@vest-telemark.no   Program:

Dialogmøte ATP i Telemark

Telemark fylkeskommune gjennomførte dialogmøte knytt til ATP sin handlingsdel for 2019-22 på Bø hotell 5. september. Samlinga var leia av Lene Hennum, som jobber i Areal og transportavdelinga i Telemark fylkeskommune. ATP ATP står for Areal og Transportplan, og er…

Saksgrunnlag til kommunestyra – prosjekt «Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark»

Status 29. august 2017 Dette dokumentet tar for seg kvart av dei fem prioriterte tiltaka med fagleg tilråding i rapportane, frå arbeidsgruppene, lokaliseringsutvalet og styringsgruppa. Dokumentet er grunnlag for sak til kommunestyret om vidare arbeid etter politisk bestilling. Som grunnlag…

Innovasjonscamp 2017 – Vest-Telemark vgs

30. september vart det kåra vinnar av innovasjonscamp på Vest-Telemark vidaregående skule i Seljord. Vinnergruppa kvalifiserer seg til fylkesfinalen i Telemark, for å kjempe om gullbilletten som gjev dei stipend for å reise på nasjonal finale i Trondheim, februar 2018. Det…

Arena samferdsel Vinje

Onsdag 30. august var regionrådsleiar tilstades under temadag for kommunestyret i Vinje. Under temaet  "Arena samferdsel Vinje" , var kommunestyret invitert til å kome med innspel til  prioritering innafor riksvegane, fylkesvegane dei kommunale vegane, samt innafor gang/sykkelveg. Etter innleiande orienteringar frå…

Innovasjon Norge – utedager andre halvår 2017

Innovasjon Norge har faste dager der de møter næringsliv og andre ute i regionene. Disse dagene kan man gjøre avtale for samtale med IN-representanten, og kunne få en avklaring eller vurdering av konkrete prosjekt eller spørsmål. KONTORDAGER 2. HALVÅR 2017…

Rådsmøte 22. august 2017

Det var møte i Vest-Telemarkrådet på Morgedal hotell. Presentasjonar som er lagt ut under saksdokument på nettsida vår: NTP - høringsprosessen VTN - status og strategi framover Styret i VTN var til stades i Rådsmøtet på saka som omhandla Vest-Telemark…

Rådsmøte 22. august på Morgedal Hotell

Det er tid for haustens fyrste rådsmøte 22. august. Møtet haldast på "nye" Morgedal Hotell, med møtestart kl 09:30. På møtet 22. august skal Vest-Telemarkrådet mellom anna handsame sak om organisering av næringsarbeidet i regionen. Styre/leiing i Vest-Telemark Næringsbygg/Vest-Telemark Næringsutvikling…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top