skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Pressemelding – kommunenes rammeavtale om leveranse av reiselivstjenester

Rammeavtale om leveranse av reiselivstjenester   Kommunene inngår rammeavtale med Visit Telemark om leveranse av reiselivstjenester. Avtalen har en totalverdi på kr 3.500.000. Beløpet den enkelte kommunen betaler avhenger av antall innbyggere, antall hytter og næringsomsetningen som kan relateres til…

Arbeidsgruppa – Kraftsamarbeid for kommunane i Telemark

Arbeidsgruppa for kraftsamarbeid for kommunane i Telemark hadde arbeidsmøte 29. november. Målsettinga er å etablere eit formelt samarbeid med verknad frå 1.1. 2019. Det dreier seg om å etablere felles fagmiljø med kraftkompetanse, som kan jobbe for best mogleg rammer,…

Landsdelsselsapet Norske Fjell SA

Torsdag 16.11.2017 ble det nye temabaserte, geografisk grenseløse landsdelsselskapet Norske Fjell SA stiftet. Nyheten var mellom anna lagt ut på nettstaden: travelnews.no (du finn artikkelen her). Frå artikkelen kan ein mellom anna lese fylgjande: Norske Fjell SA er sluttresultatet av en 4,5…

Orden i eget hus

Det var gjennomført oppstartsmøte 8. november  i utviklingsarbeidet i prosjektet «Oden i eget hus» som er eit samarbeidsprosjekt mellom  kommuneregionane i Telemark: Midt-Telemarkrådet, Kongsbergregionen, Grenlandsamarbeidet og Vest-Telemarkrådet. Prosjektet er leia slik: Prosjektansvarleg (PA): Håvard Fossbakken, leiar Kongsbergregionen Prosjektleiar (PL): Erling…

Den nye regionrådsleiaren i Vest-Telemarkrådet

Anne Åsmundtveit er tilsett som regionrådsleiar etter at Kjell Gunnar Heggenes går av med pensjon til nyttår. Ho har tidlegare jobba i mellom anna Kviteseid kommune, og kjem frå jobben som dagleg leiar i Granvin Kulturhus i Seljord. Administrasjonen i…

Næringsfiskar

Under er faksimile frå Vest-Telemark Blad (VTB.NO) frå saka med oppretting av ny stilling i Nissedal og Fyresdal for å fylle opp tomme næringslokale. Saka er skriven av Geir Ufs

Lokal mat i fjellområda – rapport frå arbeid med lokalmatkontor

Seint i juli 2017 var det skipa til møte for å sjå på mobilisering av lokalmatprodusentane i fjellområda. Bakgrunn for at Vest-Telemarkrådet var kalla inn på møtet var mellom anna innmeldinga i Fjellnettverket. Overskrifta for møtet var: Hvordan få til…

Omstilling i Fyresdal

19. oktober fekk vi møte prosjektleiar for omstillingsprosjektet i Fyresdal, Håkon Holtskog og næringssjef Edvard Nesland. Stillinga som prosjektleiar er nyoppretta, og jobben starta i jobben i august. Håkon jobber med omstilling og tilrettelegging av arbeidsplassar i prosjekt finansiert av…

Næringshage og utvikling i kommunene – besøk fra Russland

18. Oktober fikk vi besøk av Nataliya Tsikoriya, Avdelingssjef, departement for økonomisk utvikling, Kaluga-region i Russland. Hun hadde følge med Tom Marius Holen, som er kommunikasjonsrådgiver i Telemark Fylkeskommune. Bakgrunnen for møtet er at TFK pleier hver høst å få…

Møte i Vest-Telemarkrådet 10. oktober 2017

Stad:        Kommunehuset Treungen Dato:        Tysdag 10. oktober 2017 Kl. slett:   09.30   Vest-Telemarkrådet skal i dette møtet handsame forslag til budsjett 2018, forslag til arbeidsprogram for 2-årsperioden 2018 – 2019 samt forslag til møtekalender for 2018. I tillegg ligg det føre…

Den fyrste digitaliseringskonferansen i Vest-Telemark

19. september var det tid for den fyrste digitaliseringskonferansen i Vest-Telemark. Over 50 folkevalgte og tilseette var samla på Straand hotel i Vrådal, der det var fokus på trongen for digitalisering i offentleg sektor, litt om kva digitalisering egentleg er,…

Digitaliseringskonferanse i VT 19. september

Påmelding til konferansen: Lenke til påmelding: https://oledalen.wufoo.com/forms/zcbe0h21t1iyox/ Problem med påmelding i skjemaet? Send påmelding til od@vest-telemark.no   Program:

Dialogmøte ATP i Telemark

Telemark fylkeskommune gjennomførte dialogmøte knytt til ATP sin handlingsdel for 2019-22 på Bø hotell 5. september. Samlinga var leia av Lene Hennum, som jobber i Areal og transportavdelinga i Telemark fylkeskommune. ATP ATP står for Areal og Transportplan, og er…

Saksgrunnlag til kommunestyra – prosjekt «Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark»

Status 29. august 2017 Dette dokumentet tar for seg kvart av dei fem prioriterte tiltaka med fagleg tilråding i rapportane, frå arbeidsgruppene, lokaliseringsutvalet og styringsgruppa. Dokumentet er grunnlag for sak til kommunestyret om vidare arbeid etter politisk bestilling. Som grunnlag…

Innovasjonscamp 2017 – Vest-Telemark vgs

30. september vart det kåra vinnar av innovasjonscamp på Vest-Telemark vidaregående skule i Seljord. Vinnergruppa kvalifiserer seg til fylkesfinalen i Telemark, for å kjempe om gullbilletten som gjev dei stipend for å reise på nasjonal finale i Trondheim, februar 2018. Det…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top