skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Felles samarbeid på digitalisering – kjøreplan

Digitalisering har eit sterkt auka fokus i offentleg sektor, og vil truleg spele ei betydeleg rolle i kommunanes omstillingsarbeid og tenesteleveranse i åra framover. Systematisk samarbeid Digitalisering krev systematisk samarbeid på mange område, og for å lykkast må kommunane forplikte…

Erfaringssamling – Byregionprogrammene i Telemark

Over er program for erfaringssamling Geir Lyngås frå Distriktssenteret presenterte resultater frå programmet. Dei endelege resultata ligg ikkje klart no - men han peika på ei rekke område der ein ser resultat grunna samarbeidet mellom by- og omland. Være enige om…

Rapport – evaluering av etablererveiledningstjenesten i Telemark

På oppdrag for Telemark fylkeskommune har Menon Economics evaluert etablererveiledningstjenesten i Telemark. Målet med oppdraget har vært å kartlegge effekter av innsatsen, samt om oppdraget er tilpasset og løser behovet sett opp mot innovasjonssystemet i Telemark. Evalueringen har vært ledet…

Møte i Vest-Telemarkrådet 13. mars

13. mars var det skipa til møte i Vest-Telemarkrådet. Seljord kommune var vertskommune, og dei inviterte dei andre Vest-Telemarkkommunane til Lien Fjellgard i Svartdal. Orienteringssaker IKA Kongsberg Wenche Risdal Lund, dagleg leiar, og Torleif Lind, fagleiar, i IKA Kongsberg orienterte…

Kommunesamarbeid om kraftsaker i Telemark

Det er etablert forprosjekt for etablering av kraftsamarbeid mellom kommunane i Telemark, og 6. mars var det skipa til møte i styringsgruppa. Dei som var samla på møtet var: John Kleiv, rådmann Tokke Bjørn Sverre S. Birkeland, ordførar Tinn Jon…

Orden i eget hus

Det var skipa arbeidsgruppemøte "Orden i eget hus - i praksis" 8. mars 2018 Vi har hatt videomøte i arbeidsgruppa for prosjektet "orden i eget hus" 8. mars 2018. Agenda 1. Hva har skjedd i prosjektet siden siste Workshop? 2.…

Mann I Skogen Med Laptop

Sak om digitalisering i Vest-Telemark

Vest-Telemarkrådet handsamer sak knytt til digitalisering på møtet 13. mars 2018. Som grunnlag ligg dokumentet Revidert disposisjon for digitalisering i Vest-Telemark 07.03.2018. I dokumentet er det referert til andre dokument: Prosjektplan: Orden i eget hus, PL Erling Rønnekleiv Sluttrapport: Digitalisering…

Erfaringsutveksling 15. mars 2018

ByR programmet i Vest-Telemark er eit tri-årig program finansiert av KMD, der arbeidet starta i 2015 med prosjektslutt 2017. Samlinga i 2018 er knytt til erfaringsutveksling og evaluering av prosjektet, og vi inviterer til felles samling med dei andre ByR-programma…

Rapporteringssamling for arbeidsgruppene i det regionale klimaplanarbeidet

Etter fire måneder med gruppearbeid, var det klart for rapporteringssamling med avlevering av rapportar i prosessen med å etablere regional klimaplan for Telemark 2019-2026. Samlinga var 27. februar 2018 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken, Skien. Undertegna leia arbeidsgruppe 1.5. Fornybar…

Lunsjmøte med Innovasjon Norge

15. februar inviterte næringskollegiet i Vest-Telemark til åpent arrangement i Næringshagen i Kviteseid. Dette er eit åpent møte med Vest-Telemarkkommunane og næringskollegiet som vertskap. Dette møtet er en del av samspillet med de lokale kommunene og øvrig næring i Vest-Telemark.…

Kommunesamarbeid om kraftsaker i Telemark

Møte 30.01.2018 Ordførarane i dei 8 kommunane  som er partar i konsesjonskraftavtala i Telemark – Tinn, Hjartdal, Vinje, Tokke, Fyresdal, Nissedal, Kviteseid og Seljord sette ned ei arbeidsgruppe for å arbeide vidare med utgreiing kring etablering av kommunesamarbeid om kraftsaker…

Prosjektskjønn – regionrådsekretærene og Fylkesmannen

Fylkesmannen i Telemark samler regionrådsleierane i Telemark for felles koordinering og dialog knytt spesielt til bruk av skjønnsmidler, og generelt for å dyrke og styrke den regionale samarbeidsmodellen i fylket. Knut Ørvik frå Fylkesmannen leier møta, og er den som…

Årshjul 2018 – nyttig oversikt på møter for Vest-Telemark

Vest-Telemarkrådet sett opp møtekalender for eigne møter, saman med møte i kommunestyre, formannskapsmøte, administrasjonsutvalg, i Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje kommune. Andre møte vi legg ut møtekalender for - så snart den er kjent for oss er: arbeidsutval…

Arbeidsgruppe for fornybar energiproduksjon i Telemark

Gruppa er satt sammen etter spesielt invitasjon fra Telemark Fylkeskommune  til deltakelse i arbeidsgruppe energiproduksjon i den regionale klimaplanen. Prosjektleder for prosessen er Marianne Haukås v/Telemark Fylkeskommune. Deltakere i arbeidsgruppen: Hans Jørgen Aase Fylkesmannen i Telemark Jon Hovland Tel-Tek Andreas…

Møte med Fylkesmannen i Telemark

12. januar Relasjonen med Fylkesmannen i Telemark har vore svært viktig for regionråda i Telemark. Samarbeidet har vore knytt til både konkrete utviklingsprosjekt, og fagleg relasjon og informasjon mellom regionråda. Kvart år får Vest-Telemarkrådet og dei andre regionråda midlar fra…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top