skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Vest-Telemarkrådet møtte Telemarksbenken på Stortinget

Ein gong i året har Vest-Telemarkrådet møte med stortingspolitikarane frå Telemark for å drøfte viktige saker for regionen. I år fann møtet på Løvebakken stad 21. mai. Til stades frå Stortinget var Bård Hoksrud (Frp), Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), Terje Aasland…

Møte i Vest-Telemarkrådet 21. mai 2019

Rådsmøtet 21. mai vart lagt til hovudstaden grunna møte med Telemarksbenken på Stortinget seinare på dagen. Rådsmøtet starta med at Eva Preede og Karl Sandsmark frå Staten vegvesen la fram rapporten "Mulighetsstudie E134/R41". Studien skal danne grunnlag for politisk sak…

Tingmøte i det framtidige Vinje-senteret

30. april 2019 hadde Vest-Telemarktinget møte på Vinjar i Vinje. Møtet starta med ei orientering av Kristian Rantala, som er dagleg leiar for det nye Vinje-senteret som no blir bygd ved Vinjar. Rantala fortalde om planane for senteret. Møtet heldt…

Rådsmøte i kunstnarlege omgjevnader

Det var mange saker på agendaen då Vest-Telemarkrådet hadde møte i Terje Grøstad sitt atelier ved Nutheim Gjestgiveri i Seljord tysdag 12. mars 2019. Møtet starta med fire orienteringar. Fyrst ut var Anne Gro Ahnstrøm, rådgjevar for samferdsel og regional…

Vest-Telemarkrådet feira at Mattilsynet valde Seljord

Tysdag 20. november 2018 hadde Vest-Telemarkrådet møte i kommunestyresalen i Treungen. Rådsmøtet starta med ei feiring av at Mattilsynet valde Seljord som regionkontor i sin nye kontorstruktur. Tellef Solås, personal- og økonomisjef i Telemark Bilruter, gav ei orientering om status…

Rådsmøte Vest-Telemarkrådet Oslo

Møte i Vest-Telemarkrådet 16. oktober

Tysdag 16. oktober 2018 heldt Vest-Telemarkrådet møte i Oslo i samband med påfølgande møte med Telemarksbenken på Stortinget. Rådsmøtet starta med ei orientering ved Arild Sørensen, regional rådgiver- og samfunnskontakt, og Steinar Aa. Frydelund, regionrådsleder, i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Dei…

Næringskollegiet på ByR i Kristiansand

Ja, nå er programmet slutt. Dette har vore ein flott arena til å dele kunnskap og erfaringer, få nye verktøy, skape relasjoner og bygge nettverk. «En avslutning er begynnelsen på en ny start», og Næringskollegiet er klare til å jobbe…

Sluttrapportar og video – ByR 2015-2018

Styringsgruppa for Byregionprogrammet i Vest-Telemark deltek på si siste nasjonale nettverkssamling i Kristiansand Nasjonal nettverkssamling: 30. – 31. mai i Kristiansand Distriktssenteret innleier programmet til samlinga slik: I Kristiansand skal vi oppsummere Byregionprogrammet og se fremover; hvilken kunnskap om samspill mellom…

3-årig prosjektstilling som digitaliseringskoordinator

Vil du ta ei sentral rolle i å etablere framtidas tenester, og ha ei aktiv rolle i arbeidet med innovasjon og digitalisering for seks av Telemarks flottaste kommunar? FAKTA OM STILLINGA Arbeidsgjevar:          Vest-Telemarkrådet Stillingstittel:    …

Arena Samferdsel

Telemark fylkeskommune arrangerte Arena Samferdsel 26. april på Bø hotell Fylkesordfører Sven Tore Løkslid inviterte den politiske og administrative leiinga i Telemark til storstilt drøfting i høve høyring av Jernbanedirektoratets forslag til NTP handlingsprogram jernbane 2018-2023(29). Handlingsprogrammet vart presentert av…

Seljordkonferansen 2018

Ordførar Halfdan Haugan opna Seljordkonferansen 26. april på Granvinkulturhus. Seljordkonferansen vart arrangert for andre året på rad og er ein arena for alle som er interessert i reiselivsutvikling. Målet med konferansen er å bygge opp under Det Gode Vertskap, som…

Tingmøte 24. april

Vest-Telemarktinget hadde møte tysdag 24. april i kommunestyresalen på Dalen, Tokke. Saker på møtet var m.a.  Godkjenning av  årsmelding og årsrekneskap for 2017.  Høyringsuttale  til Telemark fylkeskommune sitt forslag til Handlingsprogram 2019-22 for Regional plan for samordna areal og transport…

Webforum i Vest-Telemark

Nytt godt møte i Webforum i dag, der vi mellom anna diskuterte nye personvernreglar og Tjenestekatalogen. Viktig med godt samarbeid kommunane imellom. Også viktig med gode støttespelarar, som til dømes Vest-Telemarkrådet. På biletet: Tone Bøhn, Britt Haugland, Vibeke Beisland, Anne…

Benchmarkmøte i Telemark 4. april 2018

Dei som deltok på møtet var Knut Vareide, Telemarksforskning, Geir Morten Johansen, Telemark fylkeskommune,  Anniken Fægri Damm-Larsen, Innovasjon Norge, Haldor Kaasin, Vest-Telemark Næringsbygg, Bent Gurholt, MTNU, Ståle Tveit, ViG,  John Terje Veseth, NUAS, Tor Helge Flåto, Rjukan Næringsutvikling, Anne Aasmundtveit,…

Felles samarbeid på digitalisering – kjøreplan

Digitalisering har eit sterkt auka fokus i offentleg sektor, og vil truleg spele ei betydeleg rolle i kommunanes omstillingsarbeid og tenesteleveranse i åra framover. Systematisk samarbeid Digitalisering krev systematisk samarbeid på mange område, og for å lykkast må kommunane forplikte…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top