skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Vegen framover

  Skissa viser framdrifta i prosjektet med fylgjande milepælar: M1: Oppstart prosjektarbeidet M2: Styringsgruppemøte M3: Mediestrategi, innbyggar-involvering og informasjonsarbeid M4: Utgreiingsarbeid M5: Vegval for samanslåing eller vidareutvikling av samarbeidet M6: Intensjonsavtaler M7: Innbyggarhøyring/folkerøysting M8: Kommunale vedtak

Vest-Telemarktinget – status i arbeidet

Vest-Telemarktinget (som er regionrådets høgste organ, og består av ordførar, varaordførar, opposisjonsleiar og rådmann i kvar av dei 6 kommunane) hadde møte i dag 28. april i Fyresdal Næringshage. Tinget fekk på møtet ei nærare oppdatering frå arbeidet med kommunereformen.…

Forprosjektet i Vest-Telemark

No er vi i gang ! I møte 24. april vedtok Vest-Telemarkrådet å starte opp forprosjektet som gjeld framtidig kommunestruktur i Vest-Telemark. Prosjektet skal greie ut fylgjande alternativ: - Mogleg samanslåing av Seljord, Kviteseid og Nissedal - Mogleg samanslåing av…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top