skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

En smak av suksess 14. november 2016

Som ein del av gründerveka 2016 var det skipa til "inspirasjonsseminar med fokus på nye muligheter i landbruket" i Øyfjell 14. november. Arrangementet var i regi av Etablererkontoret Vest-Telemark, Vest-Telemarkrådet, Fylkesmannen i Telemark i samarbeid med ulike organisasjonar som også deltok…

Informasjon i Vest-Telemarkrådet 15. november

I rådsmøtet 15. november var det mellom anna informasjon knytt til tri pågåande regionale prosjekt: Interkommunalt samarbeid ByR i Vest-Telemark Etablerertenesta Presentasjonen var framlagt av Ketil Kiland, rådmann i Fyresdal og Ole Dalen frå sekretariatet. Du kan laste ned presentasjonen…

Storsamling på Dalen hotell 19. – 20. april 2017

Styringsgruppa i ByR Vest-Telemark har ser at ein er tent med å ha ei storsamling der aktørane som er knytt til arbeidet kjem saman. Det er mange som er knytt til leveransar og arbeidspakker som ikkje møtast eller kjenner kvarandre.…

Klyngesamarbeid for ungdom og entreprenørskap fjellområdene

Vest-Telemarkregionen har nå starta eit spanande samarbeid med Østlandsforskning på Lillehammer og fire andre fjellregionar om ”Klyngesamarbeid for ungdom og  entreprenørskap fjellområdene”. Dei andre fjellregionane er Hallingdal, øvre Gudbrandsdal og Røros-/Tynsetområdet. Frå Vest-Telemark er det Fyresdal kommune som er med,…

Nærpolitireformen – møte 18. oktober 2016

Invitasjon til møte om nærpolitireformen   Vest-Telemarkrådet har med dette gleda av å invitere kommunestyre-representantane i Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje til møte om nærpolitireformen.   Stad:       Quality Straand Hotel, Vrådal Dato:      Tysdag…

VTB om bustadsattraktivitet

I Laurdagsavisa 15. oktober hadde VTB oppslag om bustadsmarknaden i Vest-Telemark, der også prosjektet vårt ByR i Vest-Telemark vart nemnt. (Logg deg på og les avisa på nett her!)   Småbruk, sentrumsnært og lite ledig til leige. Vest-Telemark blad kan…

Digitale konsekvenser

Digitalisering berører i dag alle tjenesteområder i en kommune, og tjenesteproduksjonen foregår i økende grad digitalt. Hvilke digitale muligheter og utfordringer oppstår ved en kommunesammenslåing? På KS.no finn du artikkel om temaet digitale konsekvenser av kommunesammenslåeing Under er lenke til…

Møte I Arbeidsgruppe 5

Tromsø 4. – 5. oktober

Distriktsenteret har ansvaret for å samle deltakerane i Byregionprogrammet til nasjonale nettverkssamlingar. På samlinga 4. - 5. oktober deltok alle i styringsgruppa i ByR Vest-Telemark. Det var sett av tid til arbeidsmøte for ByR Vest-Telemark i eige møterom 4. oktober, og oppsummering…

Oppdatert prosjektskisse – arbeidsgruppe 5

Helena Gjersund, prosjektleiar i Telemark Næringshage har jobba fram justert framdriftsplan og prosjektskisse for arbeidsgruppe 5. Her er informasjonen som gjekk ut til arbeidsgruppa: Hei arbeidsgruppe 5, som avtalt på førre arbeidsgruppemøte har eg oppdatert prosjektskissa, det er gjort nokre små…

Toalettskilt På Tvibit I Tromsø

Bruk av kombinerte arealformål, plan- og bygningslovens § 12-5

Arbeidsgruppe 4 jobber med fylgjande: Styrking av regionens bustadsattraktivitet gjennom fokus på bukvalitet, behov og utviklingspotensiale i samspill mellom sentrum og omland. I Avrop 2 vart det tinga fylgjande: Del 3 Kombinasjon bustad/fritidsbustad, samt bustad/næring/andre formål – utgreiing av tema med…

Mann I Skogen Med Laptop

Breibandtilskot 2016

Staten (NKOM) har nå fordelt tilskot til breibandutbygging for 2016, med følgjande resultat for Telemark: Telemark 0048 Vinje kommune 500.000 0051 Nissedal kommune 1.000.000 0116 Kviteseid kommune 300.000 0046 Bamble kommune 3.150.000   Heile lista ligg her: http://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/statlig-tilskudd-gir-9-200-husstander-ny-eller-forbedret-bredb%C3%A5ndsdekning   Med…

Møte om velferdsteknologi

16. september var det møte om temaet velferdsteknologi på Straand Hotell. Invitasjon og deltakarliste finn du her. På møtet var det invitert representantar frå to  satsingar som er knytt til Telemark: Skien og Kongsbergregionen. Faginnlegg Brannskjef Guttom Libe og fagsjef May…

Per Dehli, Prosjektleiar For Kommunereformen I Telemark

Kommunereformen – Fylkesmannens tilråding

I rådmannsmøte 9. september 2016 orienterte prosjektleiar Per Dehli om Fylkesmannens tilråding i samband med den vidare kommunestrukturen. Han gjorde kjent at Fylkesmannen ikkje tilrår samanslåing i Vest-Telemark på bakgrunn av kommunanes klåre vedtak om å seie nei til samanslåing.…

Tarjai Gjeldstad, Ordførar I Kviteseid Møter Folk På Rådhusplassen I Oslo

Hopp i høyet 27. august

Det vart bestemt i ByR WP. 4 at Vest-Telemark skulle stille med stand under arrangementet Hopp i Høyet - ein stand kor me ville formidle det gode livet i regionen,  samt moglegheiter for jobb og bustadalternativ. Vel utstyrte med kreativt…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top