skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Oppdatert prosjektskisse – arbeidsgruppe 5

Helena Gjersund, prosjektleiar i Telemark Næringshage har jobba fram justert framdriftsplan og prosjektskisse for arbeidsgruppe 5. Her er informasjonen som gjekk ut til arbeidsgruppa: Hei arbeidsgruppe 5, som avtalt på førre arbeidsgruppemøte har eg oppdatert prosjektskissa, det er gjort nokre små…

Toalettskilt På Tvibit I Tromsø

Bruk av kombinerte arealformål, plan- og bygningslovens § 12-5

Arbeidsgruppe 4 jobber med fylgjande: Styrking av regionens bustadsattraktivitet gjennom fokus på bukvalitet, behov og utviklingspotensiale i samspill mellom sentrum og omland. I Avrop 2 vart det tinga fylgjande: Del 3 Kombinasjon bustad/fritidsbustad, samt bustad/næring/andre formål – utgreiing av tema med…

Mann I Skogen Med Laptop

Breibandtilskot 2016

Staten (NKOM) har nå fordelt tilskot til breibandutbygging for 2016, med følgjande resultat for Telemark: Telemark 0048 Vinje kommune 500.000 0051 Nissedal kommune 1.000.000 0116 Kviteseid kommune 300.000 0046 Bamble kommune 3.150.000   Heile lista ligg her: http://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/statlig-tilskudd-gir-9-200-husstander-ny-eller-forbedret-bredb%C3%A5ndsdekning   Med…

Møte om velferdsteknologi

16. september var det møte om temaet velferdsteknologi på Straand Hotell. Invitasjon og deltakarliste finn du her. På møtet var det invitert representantar frå to  satsingar som er knytt til Telemark: Skien og Kongsbergregionen. Faginnlegg Brannskjef Guttom Libe og fagsjef May…

Per Dehli, Prosjektleiar For Kommunereformen I Telemark

Kommunereformen – Fylkesmannens tilråding

I rådmannsmøte 9. september 2016 orienterte prosjektleiar Per Dehli om Fylkesmannens tilråding i samband med den vidare kommunestrukturen. Han gjorde kjent at Fylkesmannen ikkje tilrår samanslåing i Vest-Telemark på bakgrunn av kommunanes klåre vedtak om å seie nei til samanslåing.…

Tarjai Gjeldstad, Ordførar I Kviteseid Møter Folk På Rådhusplassen I Oslo

Hopp i høyet 27. august

Det vart bestemt i ByR WP. 4 at Vest-Telemark skulle stille med stand under arrangementet Hopp i Høyet - ein stand kor me ville formidle det gode livet i regionen,  samt moglegheiter for jobb og bustadalternativ. Vel utstyrte med kreativt…

Illustrasjon: Der Ideer Kommer Til Liv I Telemark

Etablererkontoret i Telemark – vegen vidare

Undertekna har jobba som prosjektleiar i prosjektet "Etablererkontoret i Telemark" sidan oppstarten i 2015. Målet med prosjektet er å finne ei felles forutsigbar styring og finansiering av tenesta i heile Telemark. Status august 2016 Etter eit og eit halvt år med…

Velferdsteknologi Handler Om Mennesker

Fokus på velferdsteknologi i Vest-Telemark

Rådmennene i Vest-Telemark sett fokus på velferdsteknologi, og inviterer Kongsbergregionen og Skien kommune for å lære meir om feltet. Felles samling er sett til 16. september på Straand hotell, der både IT-sjef, helsesjef, samhandlingskoordinator og rådmennene frå alle kommunane møtast.…

Nettverkssamling 2. – 3. februar, Clarion Hotel & Congress, Oslo Airport, Gardermoen

Deltakinga frå Vest-Telemark På denne samlinga var alle i styringsgruppa i ByR Vest-Telemark med, og dette var den første nasjonale nettverkssamlinga der alle Vest-Telemarkkommunane var representert. På bildet - frå venstre: Asbjørn Storrusten, Seljord Hildegunn Rønningen, Nissedal Edvard Nesland, Fyresdal…

Neste nettverksamling – 4. – 5. oktober 2016 i Tromsø

Planlagte nettverksamlinger i Byregionprogrammet, fase 2 Foreløpig oversikt over planlagte nasjonale nettverkssamlinger (henta frå nettsidene til Distriktsenteret). Distriktssenteret planlegger å ha to nasjonale nettverkssamlinger i 2016, to i 2017 og en i 2018. 2016  2. – 3. februar, Clarion Hotel…

Møtekalender 2016

Her er oversikt på møta for 2016, sist oppdatert 4. april. Møtekalender ByR VT_2016_04.04.2016

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top