skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Arbeid Med IKT Samarbeid I Vest-Telemark

Møte i arbeidsgruppa for IKT samarbeid i Vest-Telemark

Arbeidet med IKT samarbeid i Vest-Telemark er i gong, og fyrste møte i arbeidsgruppa er gjennomført i Kviteseid 13. januar 2017. Deltakerane i arbeidsgruppa: Jan Myrekrok, leiar Øystein Tveit, Kviteseid Jan Arvid Setane, Nissedal og 3Kom Bjørn Olav Haukelisæter, Kviteseid…

Møtekalender 2017

Årshjul 2017 Vest-Telemarkrådet vedtek møtekalender for eit år av gongen. Både Møte i Vest-Telemark Tinget, Rådsmøte, arbeidsutvalet og møta i  Rådmannsutvalet vert koordinert slik at dei ikkje koliderar med andre planlagte møte der ordførerar og rådmenn deltek. Vi har sett…

Vi hjelp deg med å starte!

Har du ein gründer i magen? I Telemark har alle kommunane ei førstelinjeteneste som er gratis og som vil gje deg gode råd slik at du kan gå frå idé til ny verksemd. Du finner informasjon om tenesta for heile Telemark på…

Nye aktørar for etablarrettleiing i Vest-Telemark frå 2017

Vi skriv januar 2017 og det fyrste innlegget vårt i år er knytt til rettleiingstenesta for nyetablerarar. Det er no signert avtale med Telemark Næringshage om leveranse av etablererveiledning for 2017. Dette er i tråd med ynskje frå kommunane om ei endring der…

Kva er næringsutvikling?

Det er ikkje opplagt at vi har lik oppfatting av kva ein legg i  næringsutvikling, utviklingsaktør, næringsutviklar og forskjellen på dei private og dei offentleges rolle. Vi i ByR Vest-Telemark ser det som nyttig å være bevisst på begrepet. Vi spør ein forskar…

Møterom i Næringshagane

Når ein skal være fleire selskap som deler møterom, og førebuing med mat og kaffi skal tingast, treng ein eit godt system. Vi i Vest-Telemark har sett opp vårt eige system, og løysinga krev berre datamaskin med internetttilgong, og brukernavn…

En smak av suksess 14. november 2016

Som ein del av gründerveka 2016 var det skipa til "inspirasjonsseminar med fokus på nye muligheter i landbruket" i Øyfjell 14. november. Arrangementet var i regi av Etablererkontoret Vest-Telemark, Vest-Telemarkrådet, Fylkesmannen i Telemark i samarbeid med ulike organisasjonar som også deltok…

Informasjon i Vest-Telemarkrådet 15. november

I rådsmøtet 15. november var det mellom anna informasjon knytt til tri pågåande regionale prosjekt: Interkommunalt samarbeid ByR i Vest-Telemark Etablerertenesta Presentasjonen var framlagt av Ketil Kiland, rådmann i Fyresdal og Ole Dalen frå sekretariatet. Du kan laste ned presentasjonen…

Storsamling på Dalen hotell 19. – 20. april 2017

Styringsgruppa i ByR Vest-Telemark har ser at ein er tent med å ha ei storsamling der aktørane som er knytt til arbeidet kjem saman. Det er mange som er knytt til leveransar og arbeidspakker som ikkje møtast eller kjenner kvarandre.…

Klyngesamarbeid for ungdom og entreprenørskap fjellområdene

Vest-Telemarkregionen har nå starta eit spanande samarbeid med Østlandsforskning på Lillehammer og fire andre fjellregionar om ”Klyngesamarbeid for ungdom og  entreprenørskap fjellområdene”. Dei andre fjellregionane er Hallingdal, øvre Gudbrandsdal og Røros-/Tynsetområdet. Frå Vest-Telemark er det Fyresdal kommune som er med,…

Nærpolitireformen – møte 18. oktober 2016

Invitasjon til møte om nærpolitireformen   Vest-Telemarkrådet har med dette gleda av å invitere kommunestyre-representantane i Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje til møte om nærpolitireformen.   Stad:       Quality Straand Hotel, Vrådal Dato:      Tysdag…

VTB om bustadsattraktivitet

I Laurdagsavisa 15. oktober hadde VTB oppslag om bustadsmarknaden i Vest-Telemark, der også prosjektet vårt ByR i Vest-Telemark vart nemnt. (Logg deg på og les avisa på nett her!)   Småbruk, sentrumsnært og lite ledig til leige. Vest-Telemark blad kan…

Digitale konsekvenser

Digitalisering berører i dag alle tjenesteområder i en kommune, og tjenesteproduksjonen foregår i økende grad digitalt. Hvilke digitale muligheter og utfordringer oppstår ved en kommunesammenslåing? På KS.no finn du artikkel om temaet digitale konsekvenser av kommunesammenslåeing Under er lenke til…

Møte I Arbeidsgruppe 5

Tromsø 4. – 5. oktober

Distriktsenteret har ansvaret for å samle deltakerane i Byregionprogrammet til nasjonale nettverkssamlingar. På samlinga 4. - 5. oktober deltok alle i styringsgruppa i ByR Vest-Telemark. Det var sett av tid til arbeidsmøte for ByR Vest-Telemark i eige møterom 4. oktober, og oppsummering…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top