skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Borsæ

Rapportar frå undersøkingane i Vest-Telemark – Merket for Berekraftig reisemål:

Innbyggjarundersøking: Klikk her Fritidsbustadundersøking: Klikk her Gjesteundersøking: Klikk her

Reiselivsstrategi for Vest-Telemark 2023-2033

Last ned PDF av reiselivsstrategien her

Kviteseid

Prosjektleiar for eit 3-årig småbruks- og berekraftsprosjekt

Vest-Telemarkrådet er eit regionalt samarbeidsorgan for kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. Rådet arbeider for at regionen skal vera attraktiv for busetnad, arbeid og opplevingar.              Har du ei brennande interesse for å fremje busetnad og samfunnsutvikling? Er…

Regiondirektør Øystein Djupedal I Husbanken

Rådsmøte i Oslo

Vest-Telemarkrådet hadde møte i Oslo 24. mai. Det var eit innhaldsrikt møte med orienteringar frå både Husbanken og NAV, og det faste møtet med telemarksbenken på Stortinget. Husbanken er oppteken av tett dialog med kommunane. Dei sit på viktige verkemiddel…

TINGMØTE I SVARTDAL

Medlemane av Vest-Telemarktinget hadde eit variert og innhaldsrikt program på deira møte i april. Lien Fjellgard tok imot tinget i strålande vårvêr. Familiegarden blir no drive av 12. generasjon, og her sit det mykje historie i veggane. Vest-Telemarktinget handsama årsrekneskapen…

Rådsmøte på Rauland

Vest-Telemarkrådet var samla til møte på Rauland 22. mars. Ordførar Jon Rikard Kleven ynskte velkommen til kommunen og fortalde om historia til Rauland og området rundt, med vekt på kultur, natur, verdsarv, turisme og naturressursar. Ei viktig erfaring frå den…

Rådsmøte i Lårdal

Eit Lårdal bada i vintersol tok imot Vest-Telemarkrådet til møte 8. februar. Mange viktige orienteringar og saker bidrog til eit rådsmøte med mange deltakarar på grendehuset i Lårdal. Vel 30 personar var samla, og mange av dei var i Lårdal…

Rapport frå velferdsteknologiprosjektet

Det 2-årige prosjektet som skulle hjelpe kommunane i Vest-Telemark med å implementere velferdsteknologi, har lagt til rette for at fleire velferdsteknologiske løysingar no kan bli tatt i bruk.    Les meir om samarbeidsprosjektet her

HØYRING FELLES KLIMAPLAN

Utkast til felles klimaplan for Vest-Telemark 2022 - 2030 er no lagt ut på høyring. Finn høringsdokumenta her

Vest-Telemarktinget i Fyresdal

  Eit Fyresdal i vakker vinterdrakt var ei fin ramme rundt Vest-Telemarktinget 7. desember. Tingmøtet i desember er det høgaste organet i Vest-Telemarkrådet, der formelle saker som budsjett og handlingsplan vert vedteke. Samstundes er møtet òg ein arena for å…

Terje, Gry Og Mette

Viktig E134-konferanse

Rundt 80 deltakarar samla seg til vegkonferanse i Bok- og Blueshuset på Notodden 18. november. Med fleire prosjekt som ligg inne i Nasjonal Transportplan og utgreiing av E134 arm til Bergen, er det ei vegstrekning i medvind som samla støttespelarar…

Regionrådsmøte i Oslo

Vest-Telemarkrådet tok turen til Oslo 16.-17. november. Det var ein innhaldsrik tur med både eige rådsmøte og møte med telemarksbenken på Stortinget. Erik Lillebråten frå Norsk Kulturarv orienterte om det viktige arbeidet dei gjer. Norsk Kulturarv sitt motto er vern…

Samling på Sølvgarden

Vest-Telemarkrådet tok turen til Sølvgarden i Rysstad for å ha møte med Setesdal Interkommunalt politisk råd 18.-19. oktober. Mange aktuelle saker sto på dagsorden. Vest-Telemark og Setesdal er like på mange måtar. Det er dei regionane med størst areal og…

Workshop i småbruksprosjektet

Småbruksprosjektet samla ulike aktørar til engasjerande workshop i Morgedal 8. september. Geir Lyngaas frå Distriktssenteret fortalde om Distriktssenteret og om busetting og attraktivitet sett i ljos av eit småbruksprosjekt. Han peika på at unge er ganske sterkt motiverte for å…

Fotograf: Hamish Moore

Småbruksprosjektet på nett!

Vest-Telemarkrådet samarbeider med kommunane Drangedal, Tinn, Hjartdal og dei 6 kommunane i Vest-Telemark om å få fast busetting på fleire av gardsbruka som står tomme. No er nettsidene for prosjektet opna. Her ligg det info både for dei som har…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top