skip to Main Content

På bloggen vår finn du oppdatering på kva vi jobbar med for tida. Mykje av vårt daglege arbeid er knytt til rolla vår med å koordinere og organisere samarbeidet i Vest-Telemark, og noko av dette deler vi i blogginnlegga, saman med oppdatering på konkrete samarbeidsprosjekt.

Siste innlegg

Velferdsteknologi

Rapport frå velferdsteknologiprosjektet

Det 2-årige prosjektet som skulle hjelpe kommunane i Vest-Telemark med å implementere velferdsteknologi, har lagt til rette for at fleire velferdsteknologiske løysingar no kan bli tatt i bruk.    Les meir om samarbeidsprosjektet her

HØYRING FELLES KLIMAPLAN

Utkast til felles klimaplan for Vest-Telemark 2022 - 2030 er no lagt ut på høyring. Finn høringsdokumenta her

Vest-Telemarktinget i Fyresdal

  Eit Fyresdal i vakker vinterdrakt var ei fin ramme rundt Vest-Telemarktinget 7. desember. Tingmøtet i desember er det høgaste organet i Vest-Telemarkrådet, der formelle saker som budsjett og handlingsplan vert vedteke. Samstundes er møtet òg ein arena for å…

Terje, Gry Og Mette

Viktig E134-konferanse

Rundt 80 deltakarar samla seg til vegkonferanse i Bok- og Blueshuset på Notodden 18. november. Med fleire prosjekt som ligg inne i Nasjonal Transportplan og utgreiing av E134 arm til Bergen, er det ei vegstrekning i medvind som samla støttespelarar…

Regionrådsmøte i Oslo

Vest-Telemarkrådet tok turen til Oslo 16.-17. november. Det var ein innhaldsrik tur med både eige rådsmøte og møte med telemarksbenken på Stortinget. Erik Lillebråten frå Norsk Kulturarv orienterte om det viktige arbeidet dei gjer. Norsk Kulturarv sitt motto er vern…

Samling på Sølvgarden

Vest-Telemarkrådet tok turen til Sølvgarden i Rysstad for å ha møte med Setesdal Interkommunalt politisk råd 18.-19. oktober. Mange aktuelle saker sto på dagsorden. Vest-Telemark og Setesdal er like på mange måtar. Det er dei regionane med størst areal og…

Workshop i småbruksprosjektet

Småbruksprosjektet samla ulike aktørar til engasjerande workshop i Morgedal 8. september. Geir Lyngaas frå Distriktssenteret fortalde om Distriktssenteret og om busetting og attraktivitet sett i ljos av eit småbruksprosjekt. Han peika på at unge er ganske sterkt motiverte for å…

Fotograf: Hamish Moore

Småbruksprosjektet på nett!

Vest-Telemarkrådet samarbeider med kommunane Drangedal, Tinn, Hjartdal og dei 6 kommunane i Vest-Telemark om å få fast busetting på fleire av gardsbruka som står tomme. No er nettsidene for prosjektet opna. Her ligg det info både for dei som har…

Rådsmøte i Treungen

Vest-Telemarkrådet var samla til eit innhaldsrikt møte i vårlege Treungen den 18. mai. På sakslista sto mange orienteringar om viktige tema for Vest-Telemark. Distriktspsykiatrisk senter (DPS) vart presentert ved seksjonsleiarane Kari Roko Tveiten og Christiane Engebretsen og klinikksjef Lars Ødegård.…

Digitalt tingmøte

Vest-Telemarktinget var samla til digitalt tingmøte 20. april. Fleire viktige saker og orienteringar var på agendaen. Regionrådsleiar Anne Aasmundtveit la fram rekneskap og årsmelding for 2020. Det er høg aktivitet og mange satsingar på gong for å utvikle Vest-Telemark. Tinget…

LEDIG STILLING

Koordinator digitalisering og velferdsteknologi  Vi søkjer ein dyktig, målretta og engasjert koordinator som kan leie våre 6 kommunar inn i framtida og bistå dei i arbeidet med digitalisering og velferdsteknologi.   Vest-Telemarkrådet jobbar etter ein digitaliseringsstrategi med tilhøyrande handlingsplan og vidareføring av eit 2-årig prosjekt innan velferdsteknologi.     Arbeidsopppgåver  Pådrivar for å realisere og vidareutvikle digitaliseringsstrategien og satsinga på velferdsteknologi for…

Rådsmøte i Roan

Vest-Telemarkrådet var samla til innhaldsrikt møte i Fyresdal 16. mars.   Rådet fekk orientering om fleire viktige tema. Telemark Lys har fått midlar til Forskarpatruljen, som er eit opplegg der dei mellom anna besøker barnehagar og skular i Vest-Telemark. Ungane…

Foto: VTB

Nettbrett til hyppigare kontakt med familie og vener blir delt ut i Vest-Telemark

Vest-Telemarkrådet satsar på velferdsteknologi, og har fått 1,6 millionar i tilskot frå staten til kjøp av nettbrett i 2021. Nettbretta er enkle i bruk og tilpassa dei som har vanskar med å gjera seg nytte av smarttelefon. «Me bur i…

Ledige jobbar, og snart stillingsslepp

Det er mange ledige jobbar i Vest-Telemark no på nyåret! Sjå oversikt over ledige stillingar i regionen her. 25. februar blir det nytt stillingsslepp i Vest-Telemark. Då vil fleire titals stillingar bli lagt ut.  

Juletingmøte på Straand

Vest-Telemarktinget hadde samling på Straand Hotel 8. desember. Grunna covid-19 var dette det einaste fysiske tingmøtet I 2020. Tinget handsama fleire viktige saker for regionen. Det vart semje om å gå vidare med småbruksprosjektet, gjennom å arbeide med to pilotkommunar…

Hand som skriv.
Skorve i Flatdal. Foto: Audny Barstad
Back To Top