skip to Main Content

Juletingmøte på Straand

Vest-Telemarktinget hadde samling på Straand Hotel 8. desember. Grunna covid-19 var dette det einaste fysiske tingmøtet I 2020. Tinget handsama fleire viktige saker for regionen. Det vart semje om å gå vidare med småbruksprosjektet, gjennom å arbeide med to pilotkommunar…

Les meir

Rådsmøte i Seljord

Vest-Telemarkrådet var samla til rådsmøte i Granvin i Seljord 17. november. Det var eit innhaldsrikt rådsmøte, med fleire orienteringar om aktuelle saker, og førebuing til møtet i Vest-Telemarktinget i desember. Samhandlingskoordinator Kari Gro Espeland orienterte om velferdsteknologiprosjektet. Dette er ei…

Les meir
Gode Diskusjonar På Kurset I Seljord

Fleire på nett i Vest-Telemark

No går startskotet for å få fleire innbyggjarar i Vest-Telemark til å nytte digitale tenester. Å auke innbyggjarane si digitale kompetanse er ei viktig politisk målsetjing. Regjeringa og Kommunenes Sentralforbund har difor inngått samarbeidet Digihjelpen, der målet er faste opplæringstilbod…

Les meir

Viktig E134-konferanse

Rundt 100 deltakarar samla seg til vegkonferanse i Bok- og Blueshuset på Notodden 23. oktober. Dagen etter at eit fleirtal på Stortinget samla seg om å greie ut ny arm til Bergen, var det ei entusiastisk forsamling som deltok på…

Les meir

Nyttig møte med Kongsbergregionen

Vest-Telemarkrådet ynskjer å samarbeide tettare med naboregionane. 13. oktober møtte dei Kongsbergregionen til politisk verkstad i Tuddal. Notodden, Tinn og Hjartdal er med i Kongsbergregionen, og dei to regionane har mykje til felles. E134 er ei felles transportåre, og både…

Les meir
Back To Top