skip to Main Content

Møterom i Næringshagane

Når ein skal være fleire selskap som deler møterom, og førebuing med mat og kaffi skal tingast, treng ein eit godt system. Vi i Vest-Telemark har sett opp vårt eige system, og løysinga krev berre datamaskin med internetttilgong, og brukernavn…

Les meir

Trebruk i Vest-Telemark

Rådsmøte 18.10.2016 Per Arild Åsheim frå Trebruk014 AS og Hans Jørgen Aase frå Fylkesmannes landbruksavdeling var invitert til å presentere satsinga Trebruk 014. Dei oppmoda alle om å auke bruken av tre i bygg, og spesielt å vurdere bruk av…

Les meir
Back To Top