skip to Main Content

KICK OFF for Telemark Online Kafè

Vest-Telemark 19. januar Telemark Online Kafè er eit initiativ med dobbelt fokus: Bruke næringshagemiljøa for å lage møteplassar for omkringliggande verksemder Etablere eit lokalt arbeid for satsing på nett i Vest-Telemark i samspel med kompetansenettverket Telemark Online Telemark Online + Telemark…

Les meir

Møtekalender 2017

Årshjul 2017 Vest-Telemarkrådet vedtek møtekalender for eit år av gongen. Både Møte i Vest-Telemark Tinget, Rådsmøte, arbeidsutvalet og møta i  Rådmannsutvalet vert koordinert slik at dei ikkje koliderar med andre planlagte møte der ordførerar og rådmenn deltek. Vi har sett…

Les meir

Kva er næringsutvikling?

Det er ikkje opplagt at vi har lik oppfatting av kva ein legg i  næringsutvikling, utviklingsaktør, næringsutviklar og forskjellen på dei private og dei offentleges rolle. Vi i ByR Vest-Telemark ser det som nyttig å være bevisst på begrepet. Vi spør ein forskar…

Les meir
Back To Top