skip to Main Content

Vest-Telemarkkonferansen

Vest-Telemarkrådet finansierer Vest-Telemarkkonferansen i sitt driftsbudsjett. Det er eit årleg arrangement med stor oppsluttning i privat og offentleg sektor. Sidan 2004 Vest-Telemark Konferansen starta i 2004 og har utvikla seg til å bli ein sentral møteplass for politikarar, privat næringsliv, offentleg…

Les meir

Møte i næringskolegiet 24.01.2017

Det vert skipa til nettverksmøte i næringskolegiet i Vest-Telemark med jamne mellomrom. Ein til to gonger i året møtast nærings- og reiselivsansvarlege i samme møte for å oppsummere sesongen, og planlegge felles aktivitetar framover. Oppsummering av sommer-sesongen 2016 Under er…

Les meir

Trebruk i Vest-Telemark

Kontakt med ByR i Vest-Telemark Trebruk 014 jobber for å realisere meir bruk av tre i byggesektoren, og har eit nærings- og miljøperspektiv i si tenking. Det er oppretta kontakt med pågåande prosjekt som knyttast til innkjøp i ByR Vest-Telemark,…

Les meir
Back To Top