skip to Main Content

Ungdomsråd

I rådsmøtet 14. februar var det diskutert etablering av ungdomsråd. Leiaren i Telemark Ungdomsråd Fredrik Flatland, deltok på møtet og informerte om arbeidet og erfaringane han har. Jan Myrekrok hadde eit innlegg der han delte lenker i møtet i Vest-Telemarkrådet. Lenkene…

Les meir

Jobbe med videokonferanse

Vest-Telemarkrådet har oppdatert videokonferanseløysinga si. No kan du ringe inn, eller delta frå Skype for Business eller tradisjonelle videokonferansar. Du finn info om korleis du kan nytte løysinga med å klikke på videokonferanse i menyen på nettsida. Løysinga er levert av…

Les meir

Rådsmøte 14. februar

Stad:        Granvin kulturhus, Seljord Dato:        Tysdag 14. februar 2016 Kl. slett:   09.00 Vest-Telemarkrådet får innleiingsvis ei orientering frå fylkesdirektør i NAV, Terje Tønnessen, med fokus på kontorstrukturen og arbeidsmarknadsbedriftene. 2 av sakene som står på dagsorden gjeld veg, nærare bestemt…

Les meir

Yrkesmessa 2017

Yrkesmessa og konferansen - arm-i-arm Vanlegvis er Yrkesmessa og Vest-Telemarkkonferansen same dag, men i år prøva vi ut å ha desse to ulike dagar. Det vil alltid være ei tett knytting mellom konferansen og yrkesmessa på Dalen, som visstnok skal være…

Les meir
Back To Top