skip to Main Content

Dalen næringshage

Sak frå VTB 24. februar 2017 VTB Stein Olav Lie Publisert 24. februar 2017 Hilde Alice Vågslid (Ap) ynskjer ikkje lenger å ha vervet som styreleiar i Dalen næringshage. – Det er ikkje nokon vidare dramatikk i dette. Då eg…

Les meir

Workshop – Økonomi

Bakgrunn Kommunane i Vest-Telemark har gjennomført eit forprosjekt knytt til kommunereformen.  Forprosjektet har hatt fokus på utgreiing av fordelar og ulemper ved gitte endringar i kommunestrukturen i regionen. I tillegg omfattar forprosjektet drøfting av fordelar og ulemper ved ei vidareføring av dagens kommunestruktur med forplikting om meir interkommunalt samarbeid. På grunnlag av dei politiske vedtaka, er det utarbeidd prosjektspesifikasjon og tiltaksplan for det vidare arbeidet ( auka interkommunalt samarbeid), og det er sett ned arbeidsgrupper innafor fylgjande  område: IKT Økonomi – løn – skatt – rekneskap Landbruk – utmark – jord – skog – miljø Næring – reiseliv Kompetansebygging kraftsaker…

Les meir

Referat frå Rådsmøte 14. februar

Utkast til referat Her er utkast til referat frå rådsmøtet 14. februar. Mvh Kjell Gunnar Referata vert godkjendt på påløpande møte i Vest-Telemarkrådet. Presentasjonane frå møtet kan du laste ned her: Vest-Telemark_Terje_Tønnesen TFK-presentasjon_Børge_Skårdal VTR-møtet-14.02.17_Breiband_BS Innkalling og referat finn du også med…

Les meir

Me har eit resultat!

Arbeidspakke 4 Steinar Onarheim er vår kontaktperson i Asplan Viak i arbeidet med ByR for Vest-Telemark. Han skriv slik i epost 17. februar: No har eg fått klart eit utkast til attraktivitetskart for Fyresdal, vedlagt. Det er veldig interessant at…

Les meir
Back To Top