skip to Main Content

Vest-Telemarktinget i Fyresdal

  Eit Fyresdal i vakker vinterdrakt var ei fin ramme rundt Vest-Telemarktinget 7. desember. Tingmøtet i desember er det høgaste organet i Vest-Telemarkrådet, der formelle saker som budsjett og handlingsplan vert vedteke. Samstundes er møtet òg ein arena for å…

Les meir
Terje, Gry Og Mette

Viktig E134-konferanse

Rundt 80 deltakarar samla seg til vegkonferanse i Bok- og Blueshuset på Notodden 18. november. Med fleire prosjekt som ligg inne i Nasjonal Transportplan og utgreiing av E134 arm til Bergen, er det ei vegstrekning i medvind som samla støttespelarar…

Les meir

Regionrådsmøte i Oslo

Vest-Telemarkrådet tok turen til Oslo 16.-17. november. Det var ein innhaldsrik tur med både eige rådsmøte og møte med telemarksbenken på Stortinget. Erik Lillebråten frå Norsk Kulturarv orienterte om det viktige arbeidet dei gjer. Norsk Kulturarv sitt motto er vern…

Les meir

Samling på Sølvgarden

Vest-Telemarkrådet tok turen til Sølvgarden i Rysstad for å ha møte med Setesdal Interkommunalt politisk råd 18.-19. oktober. Mange aktuelle saker sto på dagsorden. Vest-Telemark og Setesdal er like på mange måtar. Det er dei regionane med størst areal og…

Les meir

Workshop i småbruksprosjektet

Småbruksprosjektet samla ulike aktørar til engasjerande workshop i Morgedal 8. september. Geir Lyngaas frå Distriktssenteret fortalde om Distriktssenteret og om busetting og attraktivitet sett i ljos av eit småbruksprosjekt. Han peika på at unge er ganske sterkt motiverte for å…

Les meir
Back To Top