skip to Main Content
Borsæ

Rapportar frå undersøkingane

7 rapportar frå fritidsbustadundersøkinga: Klikk her 1 rapport frå gjesteundersøkinga: Klikk her 7 rapportar frå innbyggjarundersøkinga: Klikk her Opptak frå webinar Vinje kommune: Klikk her Reiselivsstrategi Vest-Telemark 2023-2033: Klikk her

Les meir
Kviteseid

Prosjektleiar for eit 3-årig småbruks- og berekraftsprosjekt

Vest-Telemarkrådet er eit regionalt samarbeidsorgan for kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. Rådet arbeider for at regionen skal vera attraktiv for busetnad, arbeid og opplevingar.              Har du ei brennande interesse for å fremje busetnad og samfunnsutvikling? Er…

Les meir
Regiondirektør Øystein Djupedal I Husbanken

Rådsmøte i Oslo

Vest-Telemarkrådet hadde møte i Oslo 24. mai. Det var eit innhaldsrikt møte med orienteringar frå både Husbanken og NAV, og det faste møtet med telemarksbenken på Stortinget. Husbanken er oppteken av tett dialog med kommunane. Dei sit på viktige verkemiddel…

Les meir

TINGMØTE I SVARTDAL

Medlemane av Vest-Telemarktinget hadde eit variert og innhaldsrikt program på deira møte i april. Lien Fjellgard tok imot tinget i strålande vårvêr. Familiegarden blir no drive av 12. generasjon, og her sit det mykje historie i veggane. Vest-Telemarktinget handsama årsrekneskapen…

Les meir

Rådsmøte på Rauland

Vest-Telemarkrådet var samla til møte på Rauland 22. mars. Ordførar Jon Rikard Kleven ynskte velkommen til kommunen og fortalde om historia til Rauland og området rundt, med vekt på kultur, natur, verdsarv, turisme og naturressursar. Ei viktig erfaring frå den…

Les meir

Rådsmøte i Lårdal

Eit Lårdal bada i vintersol tok imot Vest-Telemarkrådet til møte 8. februar. Mange viktige orienteringar og saker bidrog til eit rådsmøte med mange deltakarar på grendehuset i Lårdal. Vel 30 personar var samla, og mange av dei var i Lårdal…

Les meir
Back To Top