skip to Main Content

Ledig stilling: Utviklingsleiar

UTVIKLINGSLEIAR – SAMFUNN OG NÆRING Vi søkjer ein dyktig, målretta og engasjert utviklingsleiar til å ta aktiv del i samfunns- og næringsutviklinga i Vest-Telemark. Arbeidsoppgåver Jobbe strategisk med infrastruktur, særskilt samferdsel, både på kort og lang sikt Vera pådrivar mot…

Les meir
Regiondirektør Øystein Djupedal I Husbanken

Rådsmøte i Oslo

Vest-Telemarkrådet hadde møte i Oslo 24. mai. Det var eit innhaldsrikt møte med orienteringar frå både Husbanken og NAV, og det faste møtet med telemarksbenken på Stortinget. Husbanken er oppteken av tett dialog med kommunane. Dei sit på viktige verkemiddel…

Les meir

TINGMØTE I SVARTDAL

Medlemane av Vest-Telemarktinget hadde eit variert og innhaldsrikt program på deira møte i april. Lien Fjellgard tok imot tinget i strålande vårvêr. Familiegarden blir no drive av 12. generasjon, og her sit det mykje historie i veggane. Vest-Telemarktinget handsama årsrekneskapen…

Les meir

Rådsmøte på Rauland

Vest-Telemarkrådet var samla til møte på Rauland 22. mars. Ordførar Jon Rikard Kleven ynskte velkommen til kommunen og fortalde om historia til Rauland og området rundt, med vekt på kultur, natur, verdsarv, turisme og naturressursar. Ei viktig erfaring frå den…

Les meir

LEDIG STILLING: DIGITALISERINGSLEIAR

Vest-Telemarkrådet søkjer ein dyktig, målretta og engasjert digitaliseringsleiar som kan styrke innsatsen for modernisering, innovasjon og digital transformasjon hos våre seks kommunar. Arbeidsoppgåver Vera ein sentral pådrivar og rådgjevar for kommunane i deira digitale reise Planlegge, leie og organisere ulike…

Les meir

Rådsmøte i Lårdal

Eit Lårdal bada i vintersol tok imot Vest-Telemarkrådet til møte 8. februar. Mange viktige orienteringar og saker bidrog til eit rådsmøte med mange deltakarar på grendehuset i Lårdal. Vel 30 personar var samla, og mange av dei var i Lårdal…

Les meir
Back To Top