skip to Main Content

Prosjektplan og mediastrategi

I dagens møte med Telemarksforsking har vi jobba med prosjektplan og mediastrategi.Frå Telemarksforsking deltok Bent Aslak Brandtzæg og Gunn Kristin Leikvoll.Møtet hadde stor fokus på mediestrategi der bloggen inngår som ein viktig kanal for informasjon om prosjektet.Bloggen skal bidra til…

Les meir

Vegen framover

  Skissa viser framdrifta i prosjektet med fylgjande milepælar: M1: Oppstart prosjektarbeidet M2: Styringsgruppemøte M3: Mediestrategi, innbyggar-involvering og informasjonsarbeid M4: Utgreiingsarbeid M5: Vegval for samanslåing eller vidareutvikling av samarbeidet M6: Intensjonsavtaler M7: Innbyggarhøyring/folkerøysting M8: Kommunale vedtak

Les meir
Back To Top