skip to Main Content

Arbeidsgruppe og forhandlingsutval

Tokke.Tokke kommune melder i dag at formannskapet hart valt forhandlingsutval og arbeidsgruppe i samband med kommunereformarbeidet.Forhandlingsutval:Ordførar Hilde Alice Vågslid APVaraordførar Kjell Magne Grave APLeiar av opposisjonen Thor Arne Heggtveit SPVara: formannskapsmedlem Birgit Johanne Kovajord Olsnes SPArbeidsgruppe:Ordførar Hilde Alice Vågslid APVaraordførar…

Les meir

Fyrste møte i styringsgruppa

I styringsgruppa sit ordførarane og rådmennene i dei 6 kommunane pluss ein hovudtillitsvalt og eitt verneombud.  (Anne Mette Momrak og Svein Ekre)I tillegg møtte også Bent Aslak Brandtzæg frå Telemarksforsking og oss 2 frå Vest-Telemarkrådet(Ole og Kjell Gunnar)Styringsgruppa gjekk på…

Les meir
Back To Top