skip to Main Content

Fyrste rådsmøte etter sommarferien vart halde i Byrte 1. september.

Byrte er heimbygdi til statsbudeia Bodil Nordjore, som sjølvsagt sto for tradisjonsmat laga på kortreiste råvarer.

Det var fleire orienteringar og  saker på agendaen.

Thomas Berstad i Telemark Næringshage var invitert i møte for å gi ein statusrapport om det næringslivsinitierte prosjektet Fjell-Telemark.

Av saker som rådet drøfta kan nemnast arbeidet med felles klimaplan for Vest-Telemark, vidareføring av digitaliseringsprosjektet, Start Opp ut på anbod, Vest-Telemarkrådet sitt høyringsinnspel til regional planstrategi, møte med Kongsbergregionen og med Telemarksbenken på Stortinget.

Back To Top