skip to Main Content
Regionordførar Jarand Felland Fekk Eit Oliventre I 50-årsgåve Frå Rådet
Regionordførar Jarand Felland Fekk Eit Oliventre I 50-årsgåve Frå Rådet
Regionordførar Jarand Felland fekk eit oliventre i 50-årsgåve frå rådet
Anne Hege Svartal Frå Visit Telemark Orienterte
Anne Hege Svartal frå Visit Telemark orienterte
Rådmann I Vinje Jan Myrekrok Orienterte Om Digitaliseringssamarbeidet I Vestfold Og Telemark
Rådmann i Vinje Jan Myrekrok orienterte om digitaliseringssamarbeidet i Vestfold og Telemark
Digitaliseringskoordinator Kyrre Hegg Vart Takka Av Regionordføraren
Digitaliseringskoordinator Kyrre Hegg vart takka av regionordføraren
Det Var Godt Med Plass Mellom Møtedeltakarane I Konferansesalen På Straand Hotel
Det var godt med plass mellom møtedeltakarane i konferansesalen på Straand Hotel
Regionordførar Jarand Felland Fekk Eit Oliventre I 50-årsgåve Frå RådetAnne Hege Svartal Frå Visit Telemark OrienterteRådmann I Vinje Jan Myrekrok Orienterte Om Digitaliseringssamarbeidet I Vestfold Og TelemarkDigitaliseringskoordinator Kyrre Hegg Vart Takka Av RegionordførarenDet Var Godt Med Plass Mellom Møtedeltakarane I Konferansesalen På Straand Hotel

Vest-Telemarkrådet hadde 19. mai 2020 møte i romslege lokale på Straand Hotel. Smittevern vart godt ivareteke med god avstand mellom møtedeltakarane.

Møtet starta med gratulasjonar til regionordføraren som nyleg fylte 50 år.

Det var mange orienteringar og saker på agendaen.

Rådet hadde invitert to personar til å halde innlegg. Fyrst ute var dagleg leiar Anne Hege Svartdal i Visit Telemark, som presenterte selskapet. Deretter gav dagleg leiar i Vest-Telemark Næringsforum Olav Veum ei orientering om reiselivsprosjektet «Kom til Vest-Telemark i 2020».

Andre orienteringssaker var blant andre status for næringslivet i Vest-Telemark, arbeid med felles klimaplan, status for småbruksprosjektet, DigiTV og besøk av samferdselsminister Knut Arild Hareide 18. september.

Vest-Telemarkrådet vedtok samrøystes høyringsuttale til domstolstruktur, samt å vidareføre digitaliseringsprosjektet.

Noverande digitaliseringskoordinator Kyrre Hegg går over i anna stilling i haust og vart takka av regionordføraren for strålande innsats for kommunane.

Back To Top