skip to Main Content
Dag Rorgemoen Orienterer Om Arbeidet Med Bygninsvernsenter
Dag Rorgemoen orienterer om arbeidet med bygninsvernsenter
Dag Rorgemoen Orienterer Om Arbeidet Med Bygninsvernsenter
Dag Rorgemoen orienterer om arbeidet med bygninsvernsenter
Dag Rorgemoen Orienterer Om Arbeidet Med BygninsvernsenterDag Rorgemoen Orienterer Om Arbeidet Med Bygninsvernsenter

Vest-Telemarkrådet hadde møte i Fyresdal næringshage 12. november. Det var mange og viktige saker på dagsorden.

Møtet starta med at ordførar i Tokke Jarand Felland ga ei statusoppdatering om arbeidet med ny domstolstruktur. Rådet vedtok at ei uttale i saka skal leggast fram i Vest-Telemarktinget 10. desember .

Deretter gav Johannes Rindal ei kort orientering om ny distriktsmelding.

Dag Rorgemoen ved Vest-Telemark Museum var invitert for å snakke om betydninga av og arbeidet med å få på plass eit bygningsvernsenter.

Saker som sto på agendaen var arbeidsprogram 2020 – 2021, budsjett 2020, uttale til endring av tilskott til frivilligsentralane og saksliste til tingmøtet 10. desember. Under eventuelt orienterte Beate Marie Dahl Eide, Seljord sin nye ordførar, om vedtak i kommunestyret i Seljord om felles legevakt og E134 Mulighetsstudie.

Back To Top