skip to Main Content
Kine Jordbakke Presenterer Akuttkjedeprosjektet
Kine Jordbakke Presenterer Akuttkjedeprosjektet
Kine Jordbakke presenterer Akuttkjedeprosjektet
Ronde Schade Presenterer Sluttrapport For Prosjekt Spesialundervisning
Ronde Schade presenterer sluttrapport for Prosjekt Spesialundervisning
Anders Sandvik Snakkar Om Arbeidet Med Etablering Av Studium I Spesialpedagogikk Ved USN Rauland
Anders Sandvik snakkar om arbeidet med etablering av studium i spesialpedagogikk ved USN Rauland
Ordførarane Signerer Avtale Om Felles NAV-kontor I Vest-Telemark
Ordførarane signerer avtale om felles NAV-kontor i Vest-Telemark
Johannes Rindal Gir Rådet Status For Arbeidet Knytt Til E134/R41
Johannes Rindal gir rådet status for arbeidet knytt til E134/R41
Kine Jordbakke Presenterer AkuttkjedeprosjektetRonde Schade Presenterer Sluttrapport For Prosjekt SpesialundervisningAnders Sandvik Snakkar Om Arbeidet Med Etablering Av Studium I Spesialpedagogikk Ved USN RaulandOrdførarane Signerer Avtale Om Felles NAV-kontor I Vest-TelemarkJohannes Rindal Gir Rådet Status For Arbeidet Knytt Til E134/R41

Vest-Telemarkrådet hadde møte på Norsk Skieventyr tysdag 15. oktober 2019. Rådet tok stilling til fleire viktige saker for Vest-Telemark. Møtet starta med to orienteringar.

Akuttkjedeprosjektet vart presentert av Kine Jordbakke, prosjektleiar i akuttkjedeprosjektet Telemark og kommuneoverlege i Seljord, og Kari Gro Espeland, samhandlingskoordinator. Akuttkjedeprosjektet, som har slagordet «Sammen blir vi enda bedre», er eit eit ekte samhandlingsprosjekt. Målet er ein samanhengande akuttkjede på tvers av forvaltingsnivå. Det er eit forbetringsprosjekt, ikkje eit forskningsprosjekt. Telemark har klart å markere seg gjennom dette prosjektet, der fokus er pasient, kommunikasjon og samhandling.

Sluttrapport for Prosjekt Spesialundervisning i Vest-Telemark vart lagt fram av Ronde Schade frå Seljord kommune. Det vart peikt på konkrete resultat og på ei felles retning i Vest-Telemark. Prosjektet avdekker eit stort behov for spesialpedagogisk kompetanse i Vest-Telemark. Generelt er det stor mangel i landet på spesialpedagogar.

For å følge opp dette har det vore arbeidd med etablering av eit kompetansetilbod på universitetet i Rauland. Dette arbeidet vart presentert av Anders Sandvik, assisterande rådmann i Vinje kommune. USN har signalisert at dei er positive til å etablere ei slik studielinje i spesialpedagogikk lokalisert på Rauland. På bakgrunn av prosjekt Spesialundervisning vedtok Vest-Telemarkrådet å oppmode USN til å opprette ei studielinje i spesialpedagogikk lokalisert på Rauland.

Utviklingsleiar Johannes Rindal ga ei kort statusoppdatering for arbeidet med bompengeutgreiinga for E-134/R41. Han la også fram eit forslag til uttale til Vestfold og Telemark fylkeskommune om etablering av eit bygningsvernsenter.

Rådet vedtok elles at arbeidet med ein felles klimaplan for Vest-Telemark skal bli iverksett.

Domstolkommisjonen sin rapport har ikkje blitt godt motteken rundt i landet, heller ikkje i Vest-Telemark. Kommisjonen sitt framlegg til ny struktur var eit naturleg tema i rådet.

På møtet signerte også ordføraren avtale om felles NAV-kontor på Dalen for heile Vest-Telemark.

Back To Top