skip to Main Content

Ordførar Halfdan Haugan opna Seljordkonferansen 26. april på Granvinkulturhus.
Seljordkonferansen vart arrangert for andre året på rad og er ein arena for alle som er interessert i reiselivsutvikling. Målet med konferansen er å bygge opp under Det Gode Vertskap, som er slagordet for næringsutviklinga i Seljord.
Det var mange innlegg, her kan nemnast Ny strategi for reiselivet i Telemark, Det Digitale Vertskap, og Turistopplevingar.

-Anne Aasmundtveit

Back To Top