skip to Main Content
Seljordkonferansen  2018

Ordførar Halfdan Haugan opna Seljordkonferansen 26. april på Granvinkulturhus.
Seljordkonferansen vart arrangert for andre året på rad og er ein arena for alle som er interessert i reiselivsutvikling. Målet med konferansen er å bygge opp under Det Gode Vertskap, som er slagordet for næringsutviklinga i Seljord.
Det var mange innlegg, her kan nemnast Ny strategi for reiselivet i Telemark, Det Digitale Vertskap, og Turistopplevingar.

-Anne Aasmundtveit

Back To Top