skip to Main Content

Vest-Telemarktinget hadde møte tysdag 24. april i kommunestyresalen på Dalen, Tokke.

Saker på møtet var m.a.

  •  Godkjenning av  årsmelding og årsrekneskap for 2017.
  •  Høyringsuttale  til Telemark fylkeskommune sitt forslag til Handlingsprogram 2019-22 for Regional plan for samordna areal og transport i Telemark (ATP Telemark) 2015-25.
Tingmøte 24. april. Børge Skårdal presenterer

Utover å drøfte høyringsuttala til Telemark FK, drøfta Tinget interessa for og moglegheita til å gå saman i Vest-Telemark om ei «bygdepakke» for å intensivere arbeidet med samfersdel.

  •  Orienteringssak ved Børge Skårdal, dagleg leiar i Haukelivegen AS, som var invitert til å orientere om rullering av Nasjonal Transportplan, og status i arbeidet kring E134, Rv41 og Rv36.
Back To Top