skip to Main Content

Dei som deltok på møtet var Knut Vareide, Telemarksforskning, Geir Morten Johansen, Telemark fylkeskommune,  Anniken Fægri Damm-Larsen, Innovasjon Norge, Haldor Kaasin, Vest-Telemark Næringsbygg, Bent Gurholt, MTNU, Ståle Tveit, ViG,  John Terje Veseth, NUAS, Tor Helge Flåto, Rjukan Næringsutvikling, Anne Aasmundtveit, Vest-Telemarkrådet

Telemarksforsking utarbeidar ei rekke regionale analysarapportar for kommunar, regionar og fylkeskommunar.  Rapportane skildrar utviklinga i arbeidsplassar og befolkning, som deretter vert analysera ved hjelp av Telemarksforsknings attraktivitetsmodell.

På dagens benchmarkmøte i Bø presenterte Knut Vareide i Telemarksforskning følgjande:

  • Arbeidsplassutviklinga i Telemark; i kommunane, i regionane og i fylket i 2017.
  • Analysar av attraktivitet for næringsliv og busetting i fylket.
  • Ny digital regional analyse for Telemark blir snart lansert som gjer det mogleg å rekne ut ulike scenarier for framtidig utvikling i talet på arbeidsplassar og innbyggjarar.

Det nye av året er at Telemarksforskning har no utvikla eit interaktivt rapportformat på web som byttar ut rapportane i papirformat. På web blir interaktive grafar og tabellar lagt ut, og rapportane vil bli oppdater med dei sist tilgjengelege data.

Sjå den nye regionale analysa på Telemark på web

http://188.226.186.49/report/8/1/1

Back To Top